Title here

100 Books on Europe to Remember

Boeken

Welkom

Als voorzitter van het Europees Parlement is het mij een groot genoegen om u te verwelkomen op dit digitale platform dat toegang biedt tot "100 boeken over Europa van grote betekenis".

Wij Europeanen delen een lange geschiedenis en door hier langer bij stil te staan kunnen we ook onze gemeenschappelijke identiteit beter leren begrijpen. De Europese gedachte vindt immers zijn oorsprong in de uitwisseling tussen kunstenaars, schrijvers en ambachtslieden. Lang voor de Europese Unie het licht zag, was er het Europa van ideeën: literatuur en kunst verspreidden zich over het hele continent. Er is een duidelijk Europees verband tussen Caravaggio en Rembrandt, Vivaldi en Bach, Shakespeare en Molière.

De boeken op dit platform geven het publiek een beter inzicht in de vraag hoe de idee van een gezamenlijk Europa door middel van Europese integratie concreet tot stand is gekomen. U vindt hier een uitgebreide selectie academische, intellectuele en politieke werken die zonder uitzondering een grote bijdrage hebben geleverd aan de bevordering van en een beter inzicht in dit proces, dat zich sinds 1945 heeft voltrokken.

Deze selectie omvat boeken, artikelen, pamfletten en toespraken die van grote invloed zijn geweest. Zij doet recht aan de geografische diversiteit en verscheidenheid van talen van de Unie en bestrijkt een breed spectrum van ideeën en persoonlijkheden in de EU.

De werken op dit platform zijn eigendom van het historisch archief van het Europees Parlement. Het gaat hier om cultureel erfgoed dat met een zo breed mogelijk publiek moet worden gedeeld.

Ik ben ervan overtuigd dat u in deze selectie geestdrift voor Europa zult aantreffen; het prille begin van een Europese droom. Vervolgens wordt u meegenomen langs het soms grillige pad op weg naar de verwezenlijking ervan.

Het project: In 2012 is op initiatief van mijn voorganger een begin gemaakt met het project "100 boeken over Europa van grote betekenis", maar inmiddels zijn we de 100 al gepasseerd. Op dit moment gaat het om 125 titels en het einde is nog lang niet in zicht.

We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de werken op het platform vrij kunnen worden gedownload. Vanwege auteursrechten is in sommige gevallen echter niet de volledige tekst beschikbaar.

In de leeszaal van het historisch archief is een speciale permanente tentoonstelling ingericht die eveneens openstaat voor het publiek.

Ik hoop van harte dat de werken op dit platform een bron van inspiratie en bespiegelingen voor u zullen zijn.

Antonio Tajani

Voorzitter

Mei 2018