Достъп до главното меню (натиснете „Enter“)
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове Достъп до списък с други сайтове (натиснете „Enter“)

Годишен доклад

 

В съответствие с член 17, параграф 1 от регламента: „Всяка институция публикува годишен отчет за изтеклата година, в който се посочва броят на отказите за разрешаване на достъп от институциите и мотивите за тези откази, както и броят на чувствителни документи, които не са вписани в регистъра“.

Съобразно член 116, параграф 6 от Правилника за дейността на Парламента, Бюрото приема годишния отчет, посочен в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1049/2001.