Adgang til hovednavigation (tryk "Enter")
Adgang til sideindhold (tryk "Enter")
Direkte adgang til liste over andre websteder Adgang til liste over andre websteder (tryk "Enter")

Årlig rapport

 

Artikel 17, stk. 1, i forordningen har følgende ordlyd: "Hvert år offentliggør hver institution en rapport for det foregående år med angivelse af antallet af tilfælde, hvor institutionen har afslået aktindsigt, begrundelserne for sådanne afslag, og antallet af følsomme dokumenter, der ikke er indført i registret."

I henhold til forretningsordenens artikel 116, stk. 6, vedtager Præsidiet den årlige rapport, der er omhandlet i artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1049/2001.