Достъп до главното меню (натиснете „Enter“)
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове Достъп до списък с други сайтове (натиснете „Enter“)

Уебсайт на публичния регистър на Европейския парламент

 
 • На уебсайта на публичния регистър на Европейския парламент се съдържат препратки към документи, изготвени или получени от институцията, считано от 3 декември 2001 г. , По-голямата част от тези документи могат да бъдат пряко използвани за справка и изтеглени безплатно от уебсайта.
 • Документите са организирани по категории.
 • Структурата на уебсайта на публичния регистър може да бъде изменена според промените във видовете документи на Парламента
 • Настоящите категории документи са следните:
  1. 1. Документи, свързани с парламентарната дейност
  2. 2. Общи информационни документи на Европейския парламент
  3. 3. Официални документи, предоставени от други институции и държави членки
  4. 4. Документи от трети страни
  5. 5. Бюджетна процедура
  6. 6. Други категории документи, оповестени в рамките на Регламент (ЕО, Евратом) № 1049/2001

Категорията, свързана с парламентарната дейност, съдържа документи във връзка с пленарните заседания, комисиите и делегациите; В нея също така се включват дейности на членовете на ЕП и документи на ръководните органи.

 
Заявки за документи могат да бъдат подавани до:
 
European Parliament
Transparency
 • Public Access to documents

  Rue Wiertz 60
  B-1047 Bruxelles
  Belgium
 • За да можем да обработим Вашето искане, моля посочете Вашето фамилно име, собствено име, адрес, град, пощенски код, държава и телефонен номер.
 
Допълнителна информация: