Συνθήκη του Λουξεμβούργου 

Συνθήκη για την τροποποίηση ορισμένων δημοσιονομικών διατάξεων/πρώτη Συνθήκη περί προϋπολογισμού

Με την υπογραφή της Συνθήκης του Λουξεμβούργου, για την τροποποίηση ορισμένων δημοσιονομικών διατάξεων των Συνθηκών, οι δημοσιονομικές αρμοδιότητες της Συνέλευσης ενισχύθηκαν καθώς οι χρηματικές εισφορές των κρατών μελών αντικαταστάθηκαν από «ιδίους πόρους».

  • Υπογραφή: Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο), 22 Απριλίου 1970
  • Έναρξη ισχύος: 1 Ιανουαρίου 1971