Οι αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Οι αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διατηρούν σχέσεις και ανταλλάσσουν πληροφορίες με κοινοβούλια τρίτων χωρών. Μέσω των αντιπροσωπειών του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμβάλλει στην εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εξωτερικό και στην προώθηση σε τρίτες χώρες των αξιών επί των οποίων εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή των αρχών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και του κράτους δικαίου.

Υπάρχουν αρκετά είδη αντιπροσωπειών: μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές, κοινοβουλευτικές επιτροπές συνεργασίας, άλλες διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες και αντιπροσωπείες σε πολυμερείς κοινοβουλευτικές συνελεύσεις.