Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει 751 βουλευτές εκλεγμένους στα 28 κράτη μέλη της διευρυμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 1979, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία για περίοδο πέντε ετών. Αν και κάθε χώρα καθορίζει το εκλογικό της σύστημα, πρέπει να διασφαλίζονται η ισότητα ανδρών και γυναικών και η μυστικότητα της ψήφου.

Όλοι οι βουλευτές στο ημικύκλιο κατά τη διάρκεια συνόδου ολομέλειας στο Στρασβούργο 

Στις ευρωπαϊκές εκλογές εφαρμόζεται η αναλογική εκπροσώπηση. Οι έδρες κατανέμονται αναλογικά προς τον πληθυσμό κάθε κράτους μέλους.

Λίγο πάνω από το 1/3 του βουλευτών είναι γυναίκες. Οι βουλευτές συγκροτούν ομάδες με βάση την πολιτική τους τοποθέτηση και όχι την εθνικότητά τους.