Euroopan parlamentin valiokunnat 

Parlamentin täysistuntojen valmistelua varten jäsenet toimivat pysyvissä valiokunnissa, jotka ovat erikoistuneet tiettyihin aloihin. Parlamentissa on 20 valiokuntaa. Niissä on 25–73 jäsentä, ja niillä on puheenjohtaja, puheenjohtajisto ja sihteeristö. Valiokuntien poliittinen kokoonpano ilmentää täysistunnon kokoonpanoa.

Valiokunnat laativat, muuttavat ja hyväksyvät säädösehdotuksia ja valiokunta-aloitteisia mietintöjä. Ne käsittelevät komission ja neuvoston ehdotuksia ja laativat tarvittaessa mietintöjä, jotka esitellään täysistunnossa.

Parlamentti voi lisäksi asettaa erityiskysymyksiä käsitteleviä väliaikaisia valiokuntia sekä tutkintavaliokuntia, jotka selvittävät unionin oikeuden loukkaamista tai puutteellista soveltamista.