Euroopan parlamentin laajennetut työryhmät 

Eri poliittisiin ryhmiin ja valiokuntiin kuuluvat parlamentin jäsenet voivat muodostaa laajennettuja työryhmiä, joissa he voivat epävirallisesti vaihtaa näkemyksiä tietyistä kysymyksistä ja edistää jäsenten ja kansalaisyhteiskunnan välisiä yhteyksiä. Laajennetut työryhmät eivät ole parlamentin elimiä, eivätkä ne näin ollen voi esittää parlamentin kantaa asioista.

Puheenjohtajakokous hyväksyi 16. joulukuuta 1999 laajennettuja työryhmiä koskevat sisäiset säännöt (muutettu viimeksi 11. syyskuuta 2014). Niissä määrätään edellytyksistä, joiden mukaisesti laajennettuja työryhmiä voidaan perustaa kunkin vaalikauden alussa, sekä niiden toimintaa koskevista säännöistä.

Laajennettujen työryhmien puheenjohtajien on ilmoitettava rahana tai luontoisetuna annettu tuki samoin ehdoin kuin yksittäisten jäsenten. Ilmoitukset on saatettava ajan tasalle vuosittain, ja ne kootaan kvestorien ylläpitämään rekisteriin.

Luettelo laajennetuista työryhmistä

Puheenjohtajakokous vahvisti 11. joulukuuta 2014 pitämässään kokouksessa seuraavan luettelon laajennetuista työryhmistä, jotka perustetaan nykyisen vaalikauden aikana: