Euroopan parlamentin jäsenet 

Euroopan parlamentissa on 751 jäsentä, jotka on valittu laajentuneen unionin 28 jäsenvaltiosta. Vuodesta 1979 lähtien jäsenet on valittu yleisillä välittömillä vaaleilla viideksi vuodeksi.

Kaikki Euroopan parlamentin jäsenet istuntosalissa Strasbourgin täysistunnossa 

Jäsenvaltiot päättävät itse vaalitavasta, mutta niiden on varmistettava sukupuolten tasa-arvo ja vaalisalaisuus. Euroopan parlamentin vaaleissa noudatetaan suhteellista vaalitapaa.

Edustajanpaikat jaetaan kunkin jäsenvaltion väkiluvun perusteella. Hieman yli kolmasosa Euroopan parlamentin jäsenistä on naisia. Jäsenet jakautuvat ryhmiin poliittisten kantojen, ei kansallisuuksien mukaan.