Költségvetési jogkör 

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta az Európai Parlament az Európai Unió Tanácsával együtt dönt az Unió teljes éves költségvetéséről, a végső szót pedig a Parlament mondja ki.

Többéves pénzügyi keret

Az éves kiadásokra és bevételekre vonatkozó parlamenti és tanácsi határozatoknak igazodniuk kell az Unió hétévente megállapított hosszú távú pénzügyi tervében, az úgynevezett többéves pénzügyi keretben meghatározott, az éves kiadásokra vonatkozó felső határértékekhez.

Költségvetési ellenőrzés

Az uniós költségvetés végrehajtásáért annak elfogadása után a Bizottság felel. (A többi intézmény saját igazgatási költségvetéséért felelős).

Az Európai Parlament – az uniós adófizetőket képviselő, közvetlenül megválasztott intézményként – demokratikus felügyeletet gyakorol annak biztosítása érdekében, hogy a Bizottság és a többi intézmény megfelelően bánjon az uniós forrásokkal.

A Parlament az Európai Unió Tanácsának ajánlására határoz arról, hogy megadja-e a költségvetési mentesítést, azaz a végleges jóváhagyást azzal kapcsolatban, hogy az adott évre vonatkozó költségvetést hogyan hajtották végre.

A Parlament azt követően dönt erről, hogy a költségvetési szakbizottság alaposan megvizsgálta a Bizottság pénzügyi elszámolását és az adott évben végzett tevékenységeiről szóló jelentését. Figyelembe veszi továbbá a Számvevőszék éves jelentését, valamint a Bizottság válaszait a képviselők kérdéseire.

A Parlament ezenkívül ajánlásokat tehet a Bizottság számára a költségvetés végrehajtásával kapcsolatban. A Bizottságnak a Parlament kérésére jelentést kell tennie az ilyen észrevételek és megjegyzések figyelembevételével meghozott intézkedésekről.

A folyamat vége a mentesítés megadása, elhalasztása vagy elutasítása.

A Parlament hasonlóképpen jár el a többi uniós intézmény költségvetésének zárszámadásával is, beleértve saját igazgatási költségvetését is.