Id-Delegazzjonijiet tal-Parlament Ewropew 

Id-delegazzjonijiet tal-Parlament Ewropew iżommu relazzjonijiet u jiskambjaw informazzjoni ma' Parlamenti ta' pajjiżi li mhumiex membri fl-UE. Permezz tad-delegazzjonijiet tiegħu, il-Parlament Ewropew jgħin biex jirrappreżenta lill-Unjoni Ewropea esternament u biex jippromwovi f'pajjiżi terzi l-valuri li fuqhom hija msejsa l-Unjoni Ewropea, jiġifieri, il-prinċipji ta' libertà, demokrazija, ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem u tal-libertajiet fundamentali, u l-istat tad-dritt.

Hemm diversi tipi ta’ delegazzjonijiet: il-kumitati parlamentari konġunti, il-kumitati parlamentari ta' kooperazzjoni, id-delegazzjonijiet interparlamentari l-oħra u d-delegazzjonijiet għall-assemblej parlamentari multilaterali.