Il-President tal-Parlament Ewropew 

Il-President jiġi elett għal mandat ta' sentejn u nofs li jista' jiġġedded, jiġifieri għal nofs il-leġiżlatura tal-Parlament. Il-President jirrappreżenta l-Parlament Ewropew fid-dinja ta' barra u fir-relazzjonijiet tiegħu mal-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE.

Il-President jissorvelja x-xogħol tal-Parlament u l-korpi kostitwenti tiegħu, kif ukoll id-dibattiti fis-seduta plenarja u jiżgura li r-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament ikunu osservati.

Fil-bidu ta' kull laqgħa tal-Kunsill Ewropew, il-President tal-Parlament Ewropew jesprimi l-opinjoni u l-ħsibijiet tal-Parlament fir-rigward tal-punti li jkun hemm fl-aġenda u ta' suġġetti oħra.

Wara li l-baġit tal-Unjoni Ewropea jkun adottat mill-Parlament, il-President jiffirmah, u b'hekk jagħmlu operattiv. Kemm il-President tal-PE kif ukoll il-President tal-Kunsill jiffirmaw kull att leġiżlattiv adottat skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja.