Begrotingsbevoegdheden 

Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon deelt het Europese Parlement met de Raad van de Europese Unie de beslissingsbevoegdheid over de volledige jaarlijkse begroting van de EU en heeft het ook het laatste woord.

Budgetary Procedure

Institutions concerned by the procedure:
 • European Parliament 
 • European Commission 
 • Council of European Union 
 1. Before 1st September

  Short description: Draft budget

  1. European Commission  prepares the draft budget  
  2. Draft Budget is submitted to:   
   • Council of European Union  (composed by 28 national ministers )
   • European Parliament 

  Complete text: Draft budget

  All EU institutions draw up their estimates for the draft budget before 1 July each year.

  The Commission consolidates these estimates and prepares the annual draft budget, which is submitted to Parliament and Council no later than 1 September.

 2. Before 1st october

  Short description: Council position

  •   Council's side: Council position is forwarded to Parliament
  • Parliament's side: Internal discussions on the draft budget. The conclusion is delivered to the Budgets Committee

  Complete text: Council position

  The Council adopts its position on the draft budget and forwards it to Parliament before 1 October, along with the reasons for its position.

  At the same time, parliamentary committees discuss the draft budget and deliver their opinions to the Budgets Committee, which is responsible for preparing Parliament's position.

 3. Maximum 42 days

  Short description: Parliament's position

  1.   Budgets Committee has to prepare a position for the Parliament.  
  2.   European Parliament  receives the Council position and the position of the Budgets Committee.
  3. MEPs vote the position prepared by the Bugdet Committee and any tabled Amendments .  
  4. Parliament position . If the Parliament modifies the project, it is forwarded to the Council.  

  Complete text: Parliament's position

  Parliament has 42 days either to approve the Council's position, or, by an absolute majority of its members, to amend it. MEPs vote on the position prepared by the Budgets Committee and any tabled amendments, usually during a plenary session in October.

  If Parliament approves Council's position, or declines to state a position, the budget is deemed adopted. However, Parliament normally adopts amendments and the amended text is forwarded to the Council. In this case, the President of the Parliament immediately convenes a meeting of the Conciliation Committee. The committee does not meet if the Council informs Parliament within 10 days that it has approved all of its amendments.

 4. Maximum 21 days

  Short description: Conciliation

  1.   Conciliation Committees (composed by 28 Council Representative and 28 EP Representative ) has to reach an agreement  
  2.   Join text is created.  

  Complete text: Conciliation

  The Conciliation Committee, composed of representatives of the Council and an equal number of members representing Parliament, has 21 days to reach an agreement on a joint text.

 5. Maximum 14 days

  Short description: Adoption

  If the join text is validated:   European Parliament  and   Council of European Union  have 14 days to approve it.

  Complete text: Adoption

  If the Conciliation Committee agrees on a joint text, Parliament and Council have 14 days to approve it. The President of Parliament then signs the budget and declares that it has been definitively adopted.

  If the conciliation procedure fails, or if the joint text is rejected by Parliament, the Commission submits a new draft budget. If the joint text is rejected by the Council, Parliament may still decide to adopt it.

Meerjarig financieel kader

De besluiten van het Parlement en de Raad over de jaarlijkse uitgaven en ontvangsten moeten binnen de jaarlijkse maxima vallen die zijn vastgelegd in de financiële langetermijnplanning, het meerjarig financieel kader, dat om de zeven jaar wordt vastgesteld.

Begrotingscontrole

Als de EU-begroting is goedgekeurd, is de Europese Commissie verantwoordelijk voor de uitvoering ervan (de andere instellingen zijn bevoegd voor hun eigen administratieve begroting).

Als rechtstreeks verkozen instelling die de Europese belastingbetalers vertegenwoordigt, oefent het Europees Parlement democratische controle uit om erop toe te zien dat de Commissie en de andere instellingen de Europese middelen goed besteden.

Op aanbeveling van de Raad van de Europese Unie besluit het Parlement al dan niet kwijting te verlenen, d.w.z. definitief goed te keuren hoe de begroting van een welbepaald jaar is uitgevoerd.

Het Parlement neemt dit besluit nadat zijn Commissie begrotingscontrole de financiële rekeningen van de Commissie en haar activiteitenverslag voor het desbetreffende jaar grondig heeft onderzocht. Het houdt ook rekening met het jaarverslag van de Rekenkamer en met de antwoorden van de Commissie op eventuele vragen van leden van het Parlement.

Het Parlement kan de Commissie ook aanbevelingen doen over de uitvoering van de begroting. De Commissie moet, op verzoek van het Parlement, verslag uitbrengen over de genomen maatregelen naar aanleiding van dergelijke opmerkingen.

De procedure eindigt met de verlening van kwijting of met het uitstel of de weigering kwijting te verlenen.

Het Parlement behandelt op gelijkaardige wijze de goedkeuring van de rekeningen van andere instellingen, met inbegrip van zijn eigen administratieve begroting.