Delegacje Parlamentu Europejskiego 

Delegacje Parlamentu Europejskiego utrzymują stosunki i prowadzą wymianę informacji z parlamentami państw, które nie należą do Unii Europejskiej. Poprzez swoje delegacje Parlament Europejski przyczynia się do reprezentowania Unii Europejskiej na zewnątrz oraz do promowania w krajach trzecich wartości, na jakich opiera się Unia Europejska, a mianowicie: zasad wolności i demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz zasady państwa prawa.

Można wyszczególnić różne rodzaje delegacji: wspólne komisje parlamentarne, komisje współpracy parlamentarnej, inne delegacje międzyparlamentarne i delegacje do wielostronnych zgromadzeń parlamentarnych.