Sekretariat 

Prezydium sporządza schemat organizacyjny Sekretariatu Generalnego oraz ustanawia wewnętrzne przepisy, dotyczące statusu administracyjnego urzędników i innych pracowników. Osoby zatrudnione w Sekretariacie Generalnym są, w większości, urzędnikami rekrutowanymi w drodze konkursu z wszystkich krajów Unii Europejskiej. Są one pracownikami Parlamentu Europejskiego.

Sekretariat Generalny ma za zadanie koordynować prace legislacyjne i organizować sesje plenarne oraz inne posiedzenia. Zapewnia również obsługę techniczną i merytoryczną organom Parlamentu oraz deputowanym, wspierając ich w wykonywaniu mandatu poselskiego. Parlament Europejski musi również zapewnić wielojęzyczną obsługę językową wszystkich sesji plenarnych oraz innych posiedzeń.

Contact: 

  • Bruksela 
    Contact data:  
  • Luksemburg 
    Contact data:  
  • Strasburg 
    Contact data: