Competenţe bugetare 

Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Parlamentul European a obținut puteri egale de decizie cu Consiliul Uniunii Europene în privința întregului buget anual al UE și are ultimul cuvânt de spus în legătură cu acesta.

Budgetary Procedure

Institutions concerned by the procedure:
 • European Parliament 
 • European Commission 
 • Council of European Union 
 1. Before 1st September

  Short description: Draft budget

  1. European Commission  prepares the draft budget  
  2. Draft Budget is submitted to:   
   • Council of European Union  (composed by 28 national ministers )
   • European Parliament 
  Read more: Draft Budget

  Complete text: Draft budget

  All EU institutions draw up their estimates for the draft budget before 1 July each year.

  The Commission consolidates these estimates and prepares the annual draft budget, which is submitted to Parliament and Council no later than 1 September.

 2. Before 1st october

  Short description: Council position

  •   Council's side: Council position is forwarded to Parliament
  • Parliament's side: Internal discussions on the draft budget. The conclusion is delivered to the Budgets Committee
  Read more: Council position

  Complete text: Council position

  The Council adopts its position on the draft budget and forwards it to Parliament before 1 October, along with the reasons for its position.

  At the same time, parliamentary committees discuss the draft budget and deliver their opinions to the Budgets Committee, which is responsible for preparing Parliament's position.

 3. Maximum 42 days

  Short description: Parliament's position

  1.   Budgets Committee has to prepare a position for the Parliament.  
  2.   European Parliament  receives the Council position and the position of the Budgets Committee.
  3. MEPs vote the position prepared by the Bugdet Committee and any tabled Amendments .  
  4. Parliament position . If the Parliament modifies the project, it is forwarded to the Council.  
  Read more: Parliament position

  Complete text: Parliament's position

  Parliament has 42 days either to approve the Council's position, or, by an absolute majority of its members, to amend it. MEPs vote on the position prepared by the Budgets Committee and any tabled amendments, usually during a plenary session in October.

  If Parliament approves Council's position, or declines to state a position, the budget is deemed adopted. However, Parliament normally adopts amendments and the amended text is forwarded to the Council. In this case, the President of the Parliament immediately convenes a meeting of the Conciliation Committee. The committee does not meet if the Council informs Parliament within 10 days that it has approved all of its amendments.

 4. Maximum 21 days

  Short description: Conciliation

  1.   Conciliation Committees (composed by 28 Council Representative and 28 EP Representative ) has to reach an agreement  
  2.   Join text is created.  
  Read more: Join text

  Complete text: Conciliation

  The Conciliation Committee, composed of representatives of the Council and an equal number of members representing Parliament, has 21 days to reach an agreement on a joint text.

 5. Maximum 14 days

  Short description: Adoption

  If the join text is validated:   European Parliament  and   Council of European Union  have 14 days to approve it.

  Complete text: Adoption

  If the Conciliation Committee agrees on a joint text, Parliament and Council have 14 days to approve it. The President of Parliament then signs the budget and declares that it has been definitively adopted.

  If the conciliation procedure fails, or if the joint text is rejected by Parliament, the Commission submits a new draft budget. If the joint text is rejected by the Council, Parliament may still decide to adopt it.

Cadrul financiar multianual

Deciziile Parlamentului și Consiliului în privința cheltuielilor și a veniturilor anuale trebuie să se încadreze în limitele de cheltuieli anuale prevăzute în planul financiar pe termen lung al UE, și anume cadrul financiar multianual, negociat o dată la șapte ani.

Controlul bugetar

Odată adoptat bugetul UE, Comisia Europeană este responsabilă pentru execuția acestuia (celelalte instituții sunt răspunzătoare de propriile bugete administrative).

Ca instituție aleasă în mod direct și ca reprezentant al contribuabililor europeni, Parlamentul European exercită un control democratic pentru a se asigura că instituțiile europene - inclusiv Comisia - gestionează în mod corespunzător fondurile europene.

Parlamentul, la recomandarea Consiliului Uniunii Europene, decide dacă acordă descărcarea de gestiune, adică aprobarea finală a execuției bugetului pentru un anumit exercițiu financiar.

Parlamentul ia o decizie după examinarea atentă de către comisia sa pentru control bugetar a conturilor financiare ale Comisiei și a raportului privind activitățile sale pentru exercițiul respectiv. Parlamentul ține seama și de raportul anual al Curții de Conturi și de răspunsurile Comisiei la întrebările specifice adresate de deputații europeni.

De asemenea, Parlamentul poate face recomandări Comisiei în ceea ce privește executarea bugetului. La cererea Parlamentului, Comisia trebuie să prezinte rapoarte cu privire la măsurile luate pe baza unor astfel de observații și comentarii.

Procedura se încheie cu acordarea, amânarea acordării sau refuzul descărcării de gestiune.

Parlamentul tratează în mod similar aprobarea conturilor celorlalte instituții, inclusiv a propriului buget administrativ.