Организация и начин на работа

 

Европейският парламент е единственият орган на ЕС, чиито членове биват пряко избирани, и една от най-големите демократични асамблеи в света. Неговите 751 членове представляват 500 милиона жители на ЕС. Те се избират веднъж на пет години от гласоподавателите в 28 държави-членки.

Искате ли да узнаете как е организиран Парламентът? След като бъдат избрани, членовете на ЕП се обединяват според политическите си позиции. Те образуват политически групи, за да защитават по-добре своите позиции. Понастоящем има седем групи.

По-голямата част от работата по същество на Парламента се извършва в специализираните комисии, които подготвят доклади, които по-късно биват гласувани в пленарна зала.

Правилникът за дейността на ЕП предоставя детайлна рамка за начина на работа на Парламента. Многоезичието в Парламента е един от най-важните аспекти на институцията, която представлява всички европейски граждани. Парламентарните документи се публикуват на всички официални езици на ЕС и всеки член на ЕП има правото да се изказва на официален език по собствен избор.

 
ЕвропарлТВ ви повежда през целия спектър на работата на Европейския парламентв седалищата му в Брюксел, Страсбург и Люксембург.
 
 
 
Правилник за дейността на Парламента
 

На основание член 232 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) Европейският парламент приема свой вътрешен правилник. В този правилник са описани всички норми относно вътрешното устройство и работа на Парламента.

 
 
Документи на Think Tank
 
 

Страницата "Think Tank" дава възможност да се хвърли поглед зад кулисите на Европейския парламент. Тя позволява на гражданите да се консултират с много от документите, използвани от членовете на ЕП при изработването на европейското законодателство.

Линковете, които се намират на страницата, предоставят информация за вътрешната работа на единствената пряко избрана институция на ЕС.