Публикации

 

Успоредно с работата по организиране, класифициране и описание на архивните материали на Европейския парламент, отделът за исторически архиви извършва проучвания и публикува брошури с цел по-задълбочено опознаване на историческите аспекти на Европейския съюз.

 
 
Проучвания и брошури

Отделът за исторически архиви изготвя проучвания, които се публикуват от 2007 г. насам веднъж на всеки шест месеца. Проучванията имат за цел подчертаване на значението на историческите материали на Европейския парламент. Те могат да бъдат поискани на хартия и на различни езици (в зависимост от наличността).

Наградата „Сахаров“: 25 години – Европейският парламент за свободата на мисълта (№ 11 - 2013 г.)

През ноември 2013 г. Европейският парламент чества 25-ата годишнина на своята награда „Сахаров“ за свобода на мисълта. За да отбележи този исторически момент, Архивният и документационен център на Европейския парламент (Cardoc) публикува издание, озаглавено „Наградата „Сахаров“: 25 години – Европейският парламент за свободата на мисълта“. В този брой на бюлетина на Cardoc се проследява историята на наградата „Сахаров“ с нейните кандидати и лауреати от учредяването й до наши дни.

Равни възможности: комисиите по правата на жените 1979-1999 г. (№ 10 - 2013 г.)

Този брой на бюлетините Cardoc описва работата през първите две десетилетия на комисията по правата на жените, която е дала голям принос за изготвянето и прилагането на законодателството на ЕС в областта на равенството между мъжете и жените.

Европа на правата: история на Хартата на ЕС (№-9 – 2012)

Проучването прави обзор на основните елементи в историята на Хартата и дава разяснения за ключовата роля, която тя играе за защитата на основните права и свободи на гражданите на ЕС.

Дългият път към еврото (№ 8 - 2012 г.)

Осмият от поредицата бюлетини Cardoc, с който Европейският парламент чества десетата годишнина на еврото (2011 г.), описва историческия път, довел до създаването на единната валута. Това изследване позволява да се разбере по-добре дългия процес към парична интеграция, но може също да допринесе за по-добро разбиране на настоящото положение, в което се намира европейската валута.

Подробен методически и цифров справочник на парламентарните органи за сътрудничеството за развитие (АКТБ): периодът преди конвенциите до Ломе I (1958-1980 г.) (специално издание - 2011 г.)

Настоящият „извънреден“ брой представлява инструмент за търсене, прилаган при представянето в структурирана форма на анализа и описанието на фондовете на парламентарните органи за сътрудничество за развитие във връзка със страните от АКТБ. Публикацията включва едновременно исторически и архивен подход, проследявайки началото на сътрудничеството между избраните представители на Общността и техните партньори от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн.

Комисиите по развитие (№ 7 - 2010 г.)

Тази публикация проследява политиката на Европейския парламент в областта на развитието, осъществявана посредством различни форми на асоцииране и сътрудничество, през призмата на работата на съответните парламентарни комисии през периода 1958 г. – 1999 г.

От Декларацията на Шуман до раждането на ЕОВС: ролята на Жан Моне (№ 6 - 2010 г.)

Целта на проучването е да се отбележи шестдесетата годишнина от декларацията, направена в салона с часовника, и също така да се почетат заслугите на Жан Моне, първият председател на Върховния орган на ЕОВС, който е и неин вдъхновител.

Европейският парламент и обединението на Германия (№ 5 - 2009 г.)

Това проучване има за цел да спомене събитията, които, вследствие на падането на Берлинската стена, предизвикаха и съпътстваха процеса на обединяване на Германия, както и политическите инициативи на Европейския парламент в контекста на този процес.

Гражданите се обръщат към Европейския парламент (№ 4 - 2009 г.)

Изследването представя дейност на Парламента, която някои може би считат за второстепенна, но която е от съществено значение, тъй като благодарение на нея институцията влиза в досег с конкретните проблеми на гражданите при взаимоотношенията им с публичната администрация, в рамките на компетентност на Общността.

Комисиите на Общата асамблея (№ 3 - 2008 г.)

Изследването разглежда дейността на комисиите на Общата асамблея на ЕОВС (1952-1958 г.) За всяка комисия са представени три таблици: състав на комисията (и промени в него), списък на протоколите и списък на докладите.

Европейският парламент преди 50 години (№2 – 2008)

През 2008 г. Европейският парламент отбеляза 50 години от своето създаване. Честванията включваха публикуването на труд, озаглавен „Европейският парламент преди 50 години”, в който се очертава структурата на Парламентарната асамблея, създадена от Римския договор и описва ранната му дейност.

Европейският парламент и работата на Европейския конвент (№ 1 - 2007 г.)

Студията, придружавана от предговор на генералния секретар на Европейския парламент, както и от списък на членовете в състава на делегацията на Европейския парламент със снимки и цитати на титуляри, представя дейността на Европейския конвент, която доведе до свикване на междуправителствена конференция.

Към единен Парламент (специално издание - 2007 г.)

Студията, придружавана от предговори на председателя и на генералния секретар на Европейския парламент, е посветена на позициите, приети от Общата асамблея на ЕОВС по отношение на преговорите, довели до подписването на Римските договори (Договори за ЕИО и Евратом). Приложени са многобройни непубликувани документи.

 
 
 
 
Tools
 
 
За контакт:
 
 • Исторически архиви
 • Bâtiment Robert Schuman
  Place de l'Europe
  L-2929 Luxembourg

 • 00352 4300 27561
  00352 4300 24639
  00352 4300 23036


 • Оот понеделник до четвъртък: от 9.30 до 17 ч.
 • петък: от 9.30 до 12.30 ч.