Политически групи

 

Местата на членовете на Европейския парламент в законодателната зала са разпределени по политически групи: членовете на ЕП се обединяват по политически, а не по национален принцип. В момента в Европейския парламент има 7 политически групи.

 
 

Те осигуряват своята вътрешна организация като избират председател (или двама съпредседатели при някои групи), бюро и секретариат.

В пленарната зала местата на членовете на ЕП се разпределят в зависимост от тяхната политическа принадлежност, считано от ляво на дясно, със съгласието на председателите на групи.

Минималният брой членове за образуване на политическа група е 25, като трябва да са представени най-малко 1/5 от държавите-членки. Участието в повече от една политическа група е забранено.

Някои членове не принадлежат към нито една политическа група и заседават като независими.

Преди всяко гласуване на пленарно заседание политическите групи разглеждат докладите на парламентарните комисии и внасят изменения.

Позицията на политическата група се определя след вътрешно съгласуване, но никой член не може да бъде задължен да гласува по даден начин.