На Вашите услуги

Добре дошли в Европейския парламент
 

Това е Вашата асамблея – единствената институция на Европейския съюз, чиито членове биват пряко избирани. На тези страници ще намерите кратък увод относно начина на работа на Парламента. Представяме Ви неговите правомощия и функции, обясняваме Ви как членовете на Европейския парламент организират своята работа и Ви указваме как можете да се свържете с нас. Последната глава е посветена на предходни събития, които са оформили ролята на Парламента в ЕС.

 
На Вашите услуги

Страсбург и Брюксел Ви изглеждат отдалечени от мястото, където се намирате? Бъдете информирани за случващото се в Парламента посредством нашите информационни страници и документални услуги и чрез информационното бюро във всяка държава-членка на ЕС, където цялата информация ще намерите на Вашия собствен език.

Имате нещо, което да кажете? Направете така, че Вашият глас да бъде чут. Внесете петиция в Парламента, ако считате, че законите на ЕС са нарушени на мястото, където се намирате. Бихте могли също така да се свържете с Европейския омбудсман, ако се нуждаете от посредник. Гражданите на ЕС могат също така да правят предложения на европейско ниво и сами да призовават за ново законодателство чрез гражданската инициатива.

Желаете лично да вземете участие в нашата работа или да получите непосредствени впечатления от Парламента? Проверете възможностите за работа при нас като стажант, по време на учебно посещение или като нов колега.

 
 
 
 
 
Посещение на Парламента

Елате и вижте сами как предложенията стават закони и къде вашият член на ЕП има думата във връзка с бъдещето на Европа. Предлагаме широк кръг от дейности в Брюксел и Страсбург, така че независимо дали идвате сами, със семейството или с група, има нещо за вас.

 
 
 
100 Паметни книги за Европа

Добре дошли в това ново, свободно достъпно за обществеността уеб пространство, което представя на поне един официален език на ЕС подбрани 100 „Паметни книги за Европа“.

 
 
Достъп до документи
 

Всички граждани на ЕС имат право на достъп до документите на Европейския парламент, Съвета и Комисията. Европейският парламент предоставя пряк достъп до по-голямата част от своите документи в електронен вид.