На Вашите услуги

Добре дошли в Европейския парламент
 

Това е Вашата асамблея – единствената институция на Европейския съюз, чиито членове биват пряко избирани. На тези страници ще намерите кратък увод относно начина на работа на Парламента. Представяме Ви неговите правомощия и функции, обясняваме Ви как членовете на Европейския парламент организират своята работа и Ви указваме как можете да се свържете с нас. Последната глава е посветена на предходни събития, които са оформили ролята на Парламента в ЕС.

 
На Вашите услуги

Страсбург и Брюксел Ви изглеждат отдалечени от мястото, където се намирате? Бъдете информирани за случващото се в Парламента посредством нашите информационни страници и документални услуги и чрез информационното бюро във всяка държава-членка на ЕС, където цялата информация ще намерите на Вашия собствен език.

Имате нещо, което да кажете? Направете така, че Вашият глас да бъде чут. Внесете петиция в Парламента, ако считате, че законите на ЕС са нарушени на мястото, където се намирате. Бихте могли също така да се свържете с Европейския омбудсман, ако се нуждаете от посредник. Гражданите на ЕС могат също така да правят предложения на европейско ниво и сами да призовават за ново законодателство чрез гражданската инициатива.

Желаете лично да вземете участие в нашата работа или да получите непосредствени впечатления от Парламента? Проверете възможностите за работа при нас като стажант, по време на учебно посещение или като нов колега.

 
 
 
 
 
Посещение на Парламента

Елате и вижте сами как предложенията стават закони и къде вашият член на ЕП има думата във връзка с бъдещето на Европа. Предлагаме широк кръг от дейности в Брюксел и Страсбург, така че независимо дали идвате сами, със семейството или с група, има нещо за вас.

 
 
Достъп до документи
 

Всички граждани на ЕС имат право на достъп до документите на Европейския парламент, Съвета и Комисията. Европейският парламент предоставя пряк достъп до по-голямата част от своите документи в електронен вид.