Организационната структура на Генералния секретариат, както и вътрешните правила относно административното положение на длъжностните лица и другите служители се определят от Бюрото. В Генералния секретариат работят предимно длъжностни лица от всички държави-членки на Европейския съюз, наети с конкурс. Те са в служба на Европейския парламент.

Генералният секретариат координира законодателната дейност и следи за организацията на всички заседания - пленарни и други. Той предоставя техническа и експертна помощ на парламентарните органи и на членовете на Парламента при изпълнение на техните.

Допълнителна информация :
 
 
Генерален секретар: адреси и телефонни номера
 
 • Bruxelles - Brussels
 • rue Wiertz
  Wiertzstraat
  B-1047 Brussel
  Bât : PHS 11B11
 • Central Switchboard
  Phone: + 32 / (0) 2 28 4 21 11
 
 • Luxembourg
 • Plateau du Kirchberg
  B.P. 1601
  L-2929 Luxembourg
  Bât : KAD 07A001
 • Central Switchboard
  Phone: + 352 / 4300 1
 
 • Strasbourg
 • 1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg cedex
  Bât : LOW 14055
 • Central Switchboard
  Phone: + 33 / (0) 3 88 17 40 01
 
 
 
Tools