Генерален секретар

 

Генералният секретар е най-високопоставеното длъжностно лице в Парламента и в това си качество ръководи Генералния секретариат, чиито състав и организационна структура се определят от Бюрото. Генералният секретар е отговорен за административното функциониране на Парламента. Той се назначава от Бюрото съгласно член 207 от Правилника за дейността на Парламента.

Основни функции
 • Подпомага председателя на Парламента, Бюрото, политическите органи и членовете на ЕП.
 • Следи за правилното протичане на парламентарната дейност под ръководството на председателя и на Бюрото
 • Проверява и подписва заедно с председателя всички законодателни текстове, приети съвместно от Европейския парламент и Съвета
 • Подготвя основните насоки на доклада, въз основа на който Бюрото изготвя проекта на бюджетна прогноза на Европейския парламент
 
 
Klaus WELLE
Генерален секретар на Европейския парламент
 
За контакт с Генералния секретар
 
 • Bruxelles - Brussels
 • Building: PHS 11B11
 • Phone: + 32 / (0) 2 28 4 62 42
 • Fax: + 32 / (0) 2 23 1 12 32
 
 • Luxembourg
 • Building: KAD 06G012
 • Phone: + 352 / 4300 22 441
 • Fax: + 352 / 43 40 72
 
 • Strasbourg
 • Building: LOW 14055
 • Phone: + 33 / (0) 3 88 17 48 31
 • Fax: + 33 / (0) 3 88 17 96 91
 
 
 
Tools
 
 
Генерален секретар
адреси и телефонни номера
 
 • Bruxelles - Brussels
 • rue Wiertz
  Wiertzstraat
  B-1047 Brussel
 • Central Switchboard
  Phone: + 32 / (0) 2 28 4 21 11
 
 • Luxembourg
 • Plateau du Kirchberg
  B.P. 1601
  L-2929 Luxembourg
 • Central Switchboard
  Phone: + 352 / 4300 1
 
 • Strasbourg
 • 1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg cedex
 • Central Switchboard
  Phone: + 33 / (0) 3 88 17 40 01