Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

ЕП след Договора от Лисабон: по-съществена роля в определянето на бъдещето на Европа

 
 

Договорът от Лисабон, който влезе в сила в края на 2009 г., предостави на Европейския парламент нови законодателни правомощия и го постави на равна нога със Съвета на министрите при вземането на решения за действията и разходите на ЕС. Той също така промени начина, по който Парламентът си сътрудничи с другите институции и увеличи влиянието на неговите членове върху избора на ръководителите на ЕС. Всички тези реформи целяха да гарантират, че Вашият глас на европейските избори определя до още по-голяма степен посоката, в която ще поеме Европа.

 
 
 
 

Повече правомощия

Договорът от Лисабон даде на ЕС и неговия Парламент повече възможности за действия и резултати. Той разшири обхвата на пълната законодателна компетентност на Парламента в повече от 40 нови области, включително селско стопанство, енергийна сигурност, имиграция, правосъдие и фондове на ЕС, и му даде власт, равна с тази на Съвета, който представлява правителствата на държавите членки. Парламентът също придоби правомощието да одобрява бюджета на ЕС в неговата с цялост – правомощие, което той споделя поравно със Съвета.

Членовете на ЕП получиха правото да отхвърлят международни споразумения и не се поколебаха да го използват, за да спрат противоречивото Търговско споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA), за което мнозина се опасяваха, че ще урони основните свободи. Този случай показа, че в резултат на нарастването на правомощията на членовете на ЕП решенията, вземани от тях, имат все по-силно въздействие върху всекидневието на европейските граждани.

 
 
 
По-главна роля

Договорът от Лисабон даде на ЕС и неговия Парламент повече възможности за действия и резултати. Той разшири обхвата на пълната законодателна компетентност на Парламента в повече от 40 нови области, включително селско стопанство, енергийна сигурност, имиграция, правосъдие и фондове на ЕС, и му даде власт, равна с тази на Съвета, който представлява правителствата на държавите членки. Парламентът също придоби правомощието да одобрява бюджета на ЕС в неговата с цялост – правомощие, което той споделя поравно със Съвета.

Членовете на ЕП получиха правото да отхвърлят международни споразумения и не се поколебаха да го използват, за да спрат противоречивото Търговско споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA), за което мнозина се опасяваха, че ще урони основните свободи. Този случай показа, че в резултат на нарастването на правомощията на членовете на ЕП решенията, вземани от тях, имат все по-силно въздействие върху всекидневието на европейските граждани.

 
 
 
Изразител на чувствата и мислите на гражданите

Като единствена пряко избрана от гражданите институция на ЕС Парламентът има правомощията и отговорността да търси отчетност от институциите на ЕС. Парламентът е пазител на Хартата на основните права на ЕС, която е част от Договора от Лисабон, както и на новоучреденото право на гражданска инициатива, което позволява на гражданите да изискват нови законодателни предложения, ако един милион души са подписали петиция с такова искане.