Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')


Генерален секретариат

 
 

Организационната структура на Генералния секретариат, както и вътрешните правила относно административното положение на длъжностните лица и другите служители се определят от Бюрото. В Генералния секретариат работят предимно длъжностни лица от всички държави-членки на Европейския съюз, наети с конкурс. Те са в служба на Европейския парламент.

Генералният секретариат координира законодателната дейност и следи за организацията на всички заседания - пленарни и други. Той предоставя техническа и експертна помощ на парламентарните органи и на членовете на Парламента при изпълнение на техните.

 
 
 
Брюксел
 
Rue Wiertz / Wiertzstraat
B-1047 Bruxelles / Brussel
Building: PHS 11B11
Телефонна централа
  • + 32 / (0) 2 28 4 21 11
 
 
Люксембург
 
Plateau du Kirchberg
B.P. 1601
L-2929 Luxembourg
Building: KAD 07A002
Телефонна централа
  • + 352 / 4300 2
 
 
Страсбург
 
1, Avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg cedex
Building: LOW 14056
Телефонна централа
  • + 33 / (0) 3 88 17 40 02