Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Права на човека и демокрация

Европейският парламент е убеден защитник на правата на човека. Разгледайте инфографиката, за да научите как Парламентът се бори за демокрация, свобода на словото, справедливи избори и права за потиснатите.

Наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта