Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Исторически архиви: да изживеем отново историята на Европейския парламент

Историческите архиви предоставят редица исторически източници, статии и проучвания, които Ви дават възможност да изживеете отново историята на европейската интеграция и да откриете ролята на Европейския парламент в този процес.

Колекцията съдържа около пет милиона електронни документи, които се простират от 1952 г., когато беше създадена Асамблеята на Европейската общност за въглища и стомана – предшественикът на Европейския парламент – до последните парламентарни мандати.

Тези документи обхващат законодателните, политическите и административните дейности на институцията. Те включват снимки, плакати и аудио записи, които отразяват случилото се по време на пленарните заседания, темите, върху които са работели комисиите, и начина, по който Парламентът си е взаимодействал с останалите европейски институции.

Съгласно Регламент (ЕО) № 1049/2001 документите са на разположение на всички. Можете да поискате писмено документ или да кандидатствате за посещение с учебна цел в нашите помещения в Люксембург.

За повече информация посетете нашия уебсайт.

 
Исторически архиви
 
  • Bâtiment Robert Schuman
  • Place de l'Europe
    L-2929 Luxembourg
    Monday-Thursday: 9.30-17.30
    Friday: 9.30-12.30