Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')


Поглед към миналото

 
 

Европейският парламент претърпява съществена еволюция през годините, като постепенно придобива допълнителни отговорности и по-важна роля. Докато неговият предшественик, известен като Асамблеята, е имал само надзорни функции, днес Парламентът е единствената пряко избирана институция на ЕС със задача да защитава интересите на хората. Депутатите определят новото законодателство, следят работата на европейските институции и допринасят за утвърждаването на правата на човека в и извън ЕС. В този раздел на сайта ще научите повече за това как Парламентът е извървял своя път на развитие.

 
Историята на Европейския парламент

Разгледайте хронологията на развитието на Европейския парламент през годините и вижте снимки и видеоматериали от значими събития.

 
Машина на времето на Европейския съюз

От времето на първите европейски избори през 1979 г. са се променили много неща в ежедневието ни благодарение на европейската политика. Върнете се обратно във времето и открийте разликите.