Europe

Информационни бюра на ЕПКликнете върху картата, за да видите данните за връзка с информационно бюро близо до вас

Покажи пълния списък

Информационни бюра в страните-членки

 

Европейският парламент разполага с информационно бюро във всяка държава-членка. Ролята на тези бюра е да се повиши информираността за Европейския парламент и Европейския съюз и да се насърчат хората да гласуват на изборите за Европейски парламент. Какво означава това на практика?

Информационните бюра
 • отговарят на въпроси на широката общественост относно Европейския парламент и политиките на ЕС; предоставят на гражданите информация и материали и организират презентации и дебати на европейска тематика;
 • организират пресконференции и държат медиите информирани по отношение на Парламента;
 • работят в тясна връзка с учители и академични организации и предоставят образователни ресурси;
 • разработват връзки с професионални групи, компании, неправителствени организации и всеки, който проявява интерес към европейските дела и ролята на Европейския парламент;
 
 
 
 
Контакти
 
Bruxelles - Brussel
 • rue Wiertz 60 / Wiertzstraat
  B-1047 Bruxelles / Brussel
 • + 32 / (0) 2 28 4 21 11
 
Luxembourg
 • Plateau du Kirchberg
  L-2929 Luxembourg
 • + 352 / 4300 1
 
Strasbourg
 • 1, avenue du Président Robert Schuman
  F-67070 Strasbourg Cedex
 • + 33 / (0) 3 88 17 40 01