Struktura a činnost

 

Evropský parlament je jediným přímo voleným orgánem EU a jedním z největších demokratických shromáždění na světě. Jeho 751 poslanců zastupuje 500 milionů občanů EU. Poslance volí jednou za pět let voliči ve všech 28 členských státech.

Chcete znát organizační strukturu Parlamentu? Po svém zvolení se poslanci organizují podle své politické orientace. Vytvářejí politické skupiny, aby mohli lépe hájit své postoje. V současnosti existuje v Parlamentu sedm skupin.

Většina podrobné práce Parlamentu se provádí ve specializovaných výborech, které připravují zprávy, o nichž se následně hlasuje na plenárním zasedání.

Podrobný rámec pro činnost Parlamentu vytváří jeho jednací řád. Vzhledem k tomu, že toto shromáždění zastupuje všechny evropské občany, stala se jedním z jeho nejdůležitějších aspektů mnohojazyčnost. Parlamentní dokumenty se zveřejňují ve všech úředních jazycích EU a každý poslanec má právo vybrat si úřední jazyk, ve kterém se bude vyjadřovat.

 
EuroparlTV představuje celé spektrum činnosti Evropského parlamentu v jeho sídlech v Bruselu, Štrasburku a Lucemburku.
 
 
 
Jednací řád
 

Na základě článku 232 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) vydal Evropský parlament svůj vnitřní jednací řád. Tento řád obsahuje veškerá pravidla vnitřního uspořádání a fungování Parlamentu.

 
 
Dokumenty expertní skupiny
 
 

Stránka „Think Tank“ umožňuje nahlédnout do zákulisí Evropského parlamentu. Umožňuje občanům seznámit se s mnoha dokumenty, které využívají poslanci EP při rozhodování o evropských právních předpisech.

Odkazy na této stránce umožňují nahlédnout do vnitřního fungování jediného přímo voleného orgánu EU.