Z dění v minulosti

 

V roce 1952 bylo založeno Společné shromáždění Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO), které bylo roku 1958 přejmenováno na Evropské parlamentní shromáždění, z něhož vznikl roku 1962 Evropský parlament. První přímé volby se konaly v roce 1979. Současní poslanci Evropského parlamentu byly zvoleni ve volbách konaných v roce 2009 a jejich funkční období trvá do roku 2014.

Počítačová grafika: 40 let rozšiřování EU  

Vývoj Parlamentu je úzce spjat s řadou smluv, které vyústily až v současnou Lisabonskou smlouvu. Tyto smlouvy určují pravidla a oblast působnosti Unie a změnily staré společenství ESUO na Evropskou unii, jak ji známe dnes.

Vývoj Parlamentu je úzce spjat s řadou smluv, které vyústily až v současnou Lisabonskou smlouvu. Tyto smlouvy určují pravidla a oblast působnosti Unie a změnily staré společenství ESUO na Evropskou unii, jak ji známe dnes. Podobu EP, jeho pravomoci a složení časem výrazně ovlivnily milníky, jakými jsou zavedení eura a rozšiřování EU.

Parlament, coby klíčový orgán EU a svědek její historie nyní disponuje centrálním historickým archivem, který je umístěn v Parlamentu a poskytuje jedinečný pohled na naši společnou historii, včetně prvních rozprav ze shromáždění a archivů bývalých předsedů Evropského parlamentu.