Jednací řád

 

Na základě článku 232 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) vydal Evropský parlament svůj vnitřní jednací řád. Tento řád obsahuje veškerá pravidla vnitřního uspořádání a fungování Parlamentu.

 
 

Po každé aktualizaci je zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie, který je možno obdržet v prodejnách Úřadu pro úřední tisky Evropských společenství.

Úřední věstník se nachází rovněž na internetových stránkách Parlamentu a v rámci tohoto orgánu se rozdává v podobě brožury.

 
 
Tools