Pro Vás

Vítejte v Evropském parlamentu
 

Evropský parlament je shromážděním Vašich zástupců; je to jediný přímo volený orgán Evropské unie. Na těchto stránkách Vás stručně zasvětíme do způsobu, jakým Parlament pracuje. Popíšeme jeho pravomoci a funkce, nastíníme systém, jakým je organizována práce poslanců Parlamentu, a dozvíte se, jak nás můžete kontaktovat. Poslední kapitola je věnována historickým událostem, které utvářely úlohu Parlamentu v rámci EU.

 
Pro Vás

Připadá Vám, že Štrasburk a Brusel jsou místa Vám příliš vzdálená? O tom, co se v Parlamentu děje, se můžete průběžně informovat prostřednictvím našich informačních stránek a dokumentačních služeb i v informačních kancelářích působících ve všech zemích EU, kde všechny informace jsou dostupné ve Vašem jazyce.

Máte něco na srdci? Ozvěte se. Domníváte-li se, že tam, kde žijete, jsou porušovány právní předpisy EU, zašlete Parlamentu petici. V případě, že potřebujete spíše prostředníka, se obraťte na evropského veřejného ochránce práv. Občané EU také mohou zahájit evropskou občanskou iniciativu a jejím prostřednictvím požadovat přijetí nových právních předpisů.

Chcete se osobně zapojit do naší práce nebo zažít Parlament "na vlastní kůži"? Ověřte si, zda byste nemohl/a
v Parlamentu pracovat v rámci stáže či studijního pobytu, případně jako náš nový kolega / naše nová kolegyně.

 
 
 
 
 
Navštivte Parlament

Přijďte a přesvědčte se sami o tom, jak se z návrhů stávají skutečné právní předpisy, a prohlédněte si místa, kde Vaši poslanci EP formují budoucnost Evropy. V Bruselu a ve Štrasburku Vám nabízíme celou řadu aktivit, z nichž si určitě vyberete, ať už přijedete sami, s rodinou nebo ve skupině.

 
 
 
100 knih o Evropě hodných zapamatování

Vítám Vás na této nové specializované a veřejně přístupné internetové stránce, na níž je Vám alespoň v jednom úředním jazyce EU k dispozici výběr 100 knih o Evropě hodných zapamatování.

 
 
Přístup k dokumentům
 

Všichni občané EU mají právo na přístup k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise. Evropský parlament umožňuje přímý přístup k většině svých dokumentů v elektronické podobě.