Úvodem

Fakta a čísla o Evropské unii poskytují celkový přehled o evropské integraci a o tom, jak k tomuto procesu přispívá Evropský parlament.

 

Tato publikace byla poprvé vytvořena v roce 1979 u příležitosti prvních přímých voleb do Evropského parlamentu. Od té doby je pravidelně upravována a revidována. Jejím cílem je poskytnout celkový přehled o institucích a politikách Evropské unie a o úloze, kterou v jejich vývoji hraje Evropský parlament, a to jednoduchou a stručnou formou přístupnou i laické veřejnosti. Obsah fakt a čísel je rozdělen do šesti hlavních témat, a to:

  • Systém fungování Evropské unie,
  • Evropa občanů,
  • Vnitřní trh,
  • Hospodářská a měnová unie,
  • Odvětvové politiky,
  • Vnější vztahy EU.

Fakta a čísla jsou koncipována jako souhrnné věcné pojednání, takže je mohou využít i odborníci, státní úředníci či studenti, kteří se věnují evropským záležitostem.

Čtenářům, kteří by se chtěli dozvědět více o jednotlivých tématech, jsou k dispozici specializované publikace Evropského parlamentu, k nimž patří také studie vydávané tematickými sekcemi dostupné na stránce „Studie“.

Online verze Fakt a čísel, které se nachází zde, je v průběhu celého roku pravidelně revidována a aktualizována, kdykoli Evropský parlament přijme významný text nebo program.

Je dostupná ve 23 jazycích.

Na počátku roku 2014 vydá Úřad pro publikace také tištěnou verzi.

Výtisk si můžete objednat prostřednictvím internetu na stránkách Úřadu pro publikace: http://bookshop.europa.eu.

Oddělení pro koordinaci redakčních a komunikačních činností
E-mail: editorial-secretariat@europarl.europa.eu