Úvodem

Fakta a čísla o Evropské unii poskytují celkový přehled o evropské integraci a o tom, jak k tomuto procesu přispívá Evropský parlament.

 

Tato publikace byla poprvé vytvořena v roce 1979 u příležitosti prvních přímých voleb do Evropského parlamentu. Od té doby je pravidelně upravována a revidována. Jejím cílem je poskytnout celkový přehled o institucích a politikách Evropské unie a o úloze, kterou v jejich vývoji hraje Evropský parlament, a to jednoduchou a stručnou formou přístupnou i laické veřejnosti. Obsah fakt a čísel je rozdělen do šesti hlavních témat, a to: Systém fungování Evropské unie, Evropa občanů, Vnitřní trh, Hospodářská a měnová unie, Odvětvové politiky, Vnější vztahy EU.

Fakta a čísla jsou koncipována jako souhrnné věcné pojednání, takže je mohou využít i odborníci, státní úředníci či studenti, kteří se věnují evropským záležitostem.

Čtenářům, kteří by se chtěli dozvědět více o jednotlivých tématech, jsou k dispozici specializované publikace Evropského parlamentu, k nimž patří také studie vydávané tematickými sekcemi dostupné na stránce „Studie“.

Online verze Fakt a čísel, které se nachází zde, je v průběhu celého roku pravidelně revidována a aktualizována, kdykoli Evropský parlament přijme významný text nebo program.

Je dostupná ve 23 jazycích.

Oddělení pro koordinaci redakčních a komunikačních činností
E-mail: editorial-secretariat@europarl.europa.eu