Úvodem

Fakta a čísla o Evropské unii poskytují celkový přehled o evropské integraci a o tom, jak k tomuto procesu přispívá Evropský parlament.

 

Fakta a čísla o Evropské unii byla poprvé vydána v roce 1979 pro první přímé parlamentní volby, jejich cílem je poskytnout celkový, ale rovněž podrobný přehled o institucích a politikách Evropské unie a o úloze, kterou v jejich vývoji hraje Evropský parlament, a to jednoduchou a stručnou formou přístupnou i laické veřejnosti.

Fakta a čísla sestávají z šesti kapitol:

  • Systém fungování Evropské unie – zabývá se historickým vývojem EU, právním systémem, institucemi a orgány, zákonodárnými postupy a financováním;
  • Evropa pro občany – popisuje individuální a kolektivní práva;
  • Vnitřní trh – objasňuje zásady a realizaci vnitřního trhu
  • Hospodářská a měnová unie – nastiňuje souvislosti hospodářské a měnové unie a objasňuje koordinaci hospodářských politik a dohled nad nimi;
  • Odvětvové politiky – popisuje, jak EU řeší různé vnitřní politiky;
  • Vnější vztahy EU – týká se zahraniční politiky, bezpečnosti a obrany, obchodu, rozvoje, lidských práv a demokracie, rozšíření a vztahů se státy sousedícími s EU.

Podívejte se na Fakta a čísla: kliknutím na jednotlivé názvy kapitol v menu nahoře se otevře příslušná kapitola. Jakmile otevřete jednu podkapitolu, můžete otevřít i další ve stejné sekci kliknutím na menu v pravém sloupci. Soubory lze stáhnout ve formátu pdf.

Online verze Fakt a čísel je v průběhu celého roku pravidelně revidována a aktualizována, kdykoli Evropský parlament přijme významný text nebo program.

Fakta a čísla vypracovaná jednotlivými tematickými sekcemi a oddělením pro podporu správy ekonomických záležitostí jsou k dispozici ve 23 jazycích.

S jakýmikoli dotazy se prosím obracejte na oddělení pro koordinaci redakčních a komunikačních činností (e mail: editorial-secretariat@europarl.europa.eu).