Det europæiske borgerinitiativ

 

Fra den 1. april 2012 har unionsborgerne et helt nyt værktøj, så de kan deltage i udformningen af EU-politik. Borgerinitiativet, der er indført ved Lissabon-traktaten, indebærer, at en million borgere fra mindst en fjerdedel af EU's medlemsstater kan opfordre Kommissionen til at foreslå lovgivning på områder, der falder inden for rammerne af dens beføjelser. Initiativtagerne til et borgerinitiativ – en borgerkomité bestående af mindst syv unionsborgere, der er bosat i mindst syv forskellige medlemsstater – har et år til at indsamle den nødvendige støtte. De kompetente myndigheder i hvert medlemsland skal attestere underskrifterne. Arrangører af succesfulde initiativer vil deltage i en høring arrangeret af Europa-Parlamentet. Kommissionen vil have 3 måneder til at behandle initiativet og beslutte, hvad der videre skal ske.

 
 
 
Tools