Organisation og arbejde

 

Europa-Parlamentet er det eneste direkte valgte EU-organ og en af de største demokratiske forsamlinger i verden. Dets 751 medlemmer repræsenterer EU's 500 millioner borgere. Medlemmerne vælges hvert femte år af vælgere fra de 28 medlemsstater.

Vil du gerne vide, hvordan Parlamentet er organiseret? Når medlemmerne er valgt, organiserer de sig efter politiske skillelinjer. De danner politiske grupper for bedre at forsvare deres synspunkter. I øjeblikket er der syv grupper.

Størstedelen af Parlamentets tilbundsgående arbejde udføres i fagudvalg, der udarbejder betænkninger, som der senere stemmes om i plenarforsamlingen.

I Parlamentets forretningsorden er fastsat detaljerede rammer for Parlamentets arbejde. Da forsamlingen repræsenterer alle unionsborgere, er forsamlingens flersprogethed blevet et af dens vigtigste aspekter. Parlamentsdokumenter offentliggøres på alle EU's officielle sprog, og hvert medlem af Parlamentet har ret til at tale på det officielle sprog, han eller hun ønsker.

 
EuroparlTV gennemgår hele spektret af Europa-Parlamentets arbejde på diverse beliggenheder i Bruxelles, Strasbourg og Luxembourg.
 
 
 
Forretningsorden
 

I henhold til EF-traktatens artikel 232 fastsætter Europa-Parlamentet sin forretningsorden. Denne forretningsorden indeholder alle bestemmelser om Europa-Parlamentets interne organisation og funktion.

 
 
Think Tank-dokumenter
 
 

Denne side tilbyder et kig ind bag kulisserne i Europa-Parlamentet og giver mulighed for at konsultere mange af de dokumenter, som Europa-Parlamentets medlemmer har brugt for at kunne tage stilling til ny EU-lovgivning.

De links, der er samlet på denne side, giver et indblik i, hvordan arbejdet internt i EU's eneste direkte valgte institution foregår.