Publikationer

 

Parallelt med arbejdet med at organisere, klassificere og beskrive arkivbeholdningerne i Europa-Parlamentet foretager de historiske arkivister undersøgelser og offentliggør brochurer for at uddybe kendskabet til historien bag opbygningen af EU.

 
 
Studier og pjecer

De Historiske Arkiver har siden 2007 hvert halve år udarbejdet og offentliggjort undersøgelser. Formålet med undersøgelserne er at præsentere Europa-Parlamentets historiske arkiver. De kan rekvireres i papirform på forskellige sprog (alt efter disponibilitet).

25 år med Sakharov-prisen – Europa-Parlamentets bidrag til tankefriheden (nr. 11 – 2013)

I november 2013 fejrede Europa-Parlamentet 25-årsdagen for Sakharov-prisen for tankefrihed. For at markere dette historiske øjeblik har Enheden for Arkiv- og Dokumentationscentret (Cardoc) i Europa-Parlamentet offentliggjort et skrift under titlen "25 år med Sakharov-prisen – Europa-Parlamentets bidrag til tankefriheden". Denne udgivelse fra Cardoc beskriver Sakharov-prisens historie med kandidater og prismodtagere fra indstiftelsen af prisen frem til nutiden.

Lige muligheder: Udvalget for Kvinders Rettigheder 1979-1999 (nr. 10 – 2013)

I denne Cardoc-studie skildres arbejdet i de første tyve år i Udvalget for Kvinders Rettigheder, der i stor udstrækning har bidraget til udarbejdelsen og gennemførelsen af fællesskabslovgivningen om lige muligheder for mænd og kvinder.

Rettighedernes Europa: EU-chartrets historie (nr. 9 – 2012)

Studien ser tilbage på de vigtigste milepæle i chartrets historie og redegør for den vigtige rolle, som det spiller for at beskytte EU-borgernes grundlæggende rettigheder og friheder.

Den lange vej mod euroen (nr. 8 – 2012)

I den ottende Cardoc-studie, hvormed Europa-Parlamentet fejrer tiårsdagen for euroens indførelse (2011), skildres de historiske begivenheder, der førte til indførelsen af den fælles valuta. Denne studie giver et bedre indblik i den lange proces mod monetær integration, men kan også fremme en bedre forståelse af de udfordringer, som den europæiske valuta står overfor i dag.

En udførlig systematisk og digital fortegnelse over de parlamentariske organer for udviklingssamarbejde (AVS) – Fra tiden før konventionen til den første Lomékonvention (1958-1980) (særudgave – 2011)

Med dette "usædvanlige" nummer kan man foretage søgninger og på en struktureret måde få vist en analyse og en beskrivelse af de midler, de parlamentariske organer bruger på udviklingssamarbejde i AVS-landene. I denne publikation er der anlagt et historisk og et arkivbaseret perspektiv, som viser forudsætningerne for samarbejdet mellem EU's valgte repræsentanter og de tilsvarende repræsentanter i staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet.

Udviklingsudvalget (nr. 7 – 2010)

Denne publikation gennemgår Europa-Parlamentets udviklingspolitik i forbindelse med en række associerings- og samarbejdsaftaler, som belyses på baggrund af arbejdet i de ansvarlige parlamentsudvalg i perioden 1958-99.

Schumanerklæringen og Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs oprettelse: Jean Monnets rolle (nr. 6 – 2010)

Dette studie markerer 60-året for erklæringen i Salon de l'Horloge og er en hyldest til Jean Monnet, den første formand for Den Høje Myndighed for EKSF, som han selv var initiativtager til.

Europa-Parlamentet og Tysklands genforening (nr. 5 – 2009)

Dette værk omhandler de begivenheder, der efter Berlinmurens fald udløste og ledsagede den tyske genforeningsproces, samt Europa-Parlamentets politiske initiativer i forbindelse med denne proces.

Borgerne henvender sig til Europa-Parlamentet (nr. 4 – 2009)

Dette studie belyser en af Parlamentets aktiviteter, der kan opfattes som sekundær, men som er betydningsfuld, fordi den bringer institutionen nærmere de konkrete problemer, som borgerne oplever, når de er i forbindelse med de offentlige forvaltninger på områder, der hører under Fællesskabets kompetence.

Mod direkte valg til Europa-Parlamentet (særudgave – 2009)

Dette studie belyser de initiativer, der blev taget i Europa-Parlamentet og før da af EKSF's Fælles Forsamling for at få indført direkte valg til Parlamentet. Disse bestræbelser mundede ud i, at Rådet vedtog en akt, som i det væsentlige fulgte den tekst, som Europa-Parlamentet havde foreslået.

Udvalgene i Den Fælles Forsamling for Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (nr. 3 – 2008)

Dette studie belyser arbejdet i udvalgene under EKSF's Fælles Forsamling (1952-1958). Til hvert udvalg er der knyttet tre tabeller: udvalgets sammensætning (med ændringer), en liste over mødeprotokoller og en liste over betænkninger.

Europa-Parlamentet for halvtreds år siden (nr. 2 – 2008)

Europa-Parlamentet fejrer i år 50-året for sin oprettelse. Dette vil bl.a. blive markeret med offentliggørelsen af en publikation med titlen ”Europa-Parlamentet for 50 år siden”, som vil omhandle opbygningen af den parlamentariske forsamling, der blev oprettet i medfør af Rom-traktaterne, og beskrive dens tidligste aktiviteter.

Europa-Parlamentet og arbejdet i Det Europæiske Konvent (nr. 1 – 2007)

Et studie med forord af Europa-Parlamentets generalsekretær, en fortegnelse over medlemmer af Europa-Parlamentets delegation og fotografier af og citater fra konventets medlemmer samt en redegørelse for arbejdet i Konventet om Den Europæiske Unions Fremtid, der førte til afholdelsen af en regeringskonference.

Mod et fælles Parlament (særudgave – 2007)

Et studie med forord af Europa-Parlamentets formand og generalsekretær, hvori man belyser de beslutninger, EKSF's Fælles Forsamling vedtog med henblik på de forhandlinger, der førte til undertegnelsen af Rom-traktaten (EØF- og Euratom-traktaten). Flere af de vedføjede dokumenter har ikke tidligere været offentliggjort.

 
 
 
 
Tools
 
 
Kontakt
 
 • Historiske arkiver
 • Bâtiment Robert Schuman
  Place de l'Europe
  L-2929 Luxembourg

 • 00352 4300 27561
  00352 4300 24639
  00352 4300 23036


 • Mandag til torsdag: 9.30-17.30
 • Fredag: 9.30-12.30