Parlamentet tidligere

 
De nyvalgte formænds åbningstaler
 

Den 1. juli 2014 holder Europa-Parlamentet sit første møde efter det seneste valg.

I perioden 1979 - 2009 skulle aldersformanden - den ældste af de tilstedeværende medlemmer - varetage formandens funktioner, indtil en ny formand var erklæret valgt.

Mellem 1979 og 1989 skulle aldersformanden desuden holde en åbningstale i Parlamentet, inden der blev valgt ny formand. Det var kun tre aldersformænd, der nåede at holde åbningstale på et konstituerende møde i Parlamentet: Louise Weiss (De Europæiske Fremskridtsdemokraters Gruppe), Jacqueline Thome-Patenôtre (Gruppen Europæisk Demokratisk Alliance) og Claude Autant-Lara (De Europæiske Højrepartiers Tekniske Gruppe).

Fra og med 1991 er det ifølge EP's forretningsorden den valgte formand, der skal holde åbningstalen.

I 2009 blev der indført en ny bestemmelse i forretningsordenen om, at den afgående formand eller, i fravær af en sådan, en afgående næstformand skal føre forsædet, indtil en ny formand er erklæret valgt.

De Historiske Arkiver giver nedenfor adgang til alle de åbningstaler, der er blevet holdt af formænd, som har påbegyndt deres 2 ½-årige mandat i begyndelsen af en valgperiode.

 
 
17. juli 1979 - 18. januar 1982 - Simone VEIL (Frankrig)
 

På det nye Parlaments åbningsmøde, der fandt sted i Strasbourg den 17. juli 1979 med Louise Weiss, der var aldersformand, i forsædet, blev Simone Veil (Den Liberale og Demokratiske Gruppe) formand for Europa-Parlamentet, der for første gang var blevet valgt ved almindelige direkte valg.

Pieter Dankert (Nederlandene/Den Socialistiske Gruppe) efterfulgte Simone Veil i januar 1982.

 
Formandens åbningstale den 18. juli 1979
 • Tekst da
 • Video fr
 
 
24. juli 1984 - 20. januar 1987 - Pierre PFLIMLIN (Frankrig)
 

Det første møde efter valget fandt sted den 24. juli 1984 i Strasbourg og blev åbnet af aldersformanden Jacqueline Thome-Patenôtre. Ved afslutningen af formandsvalget erklærede hun Pierre Pflimlin (Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Den Kristelig-demokratiske Gruppe) for valgt til formand for Europa-Parlamentet.

Lord Henry Plumb (Det Forenede Kongerige/ Den Europæiske Demokratiske Gruppe) fulgte efter Pierre Pfimlin som formand for Europa-Parlamentet i januar 1987.

 
Formandens åbningstale den 27. juli 1984
 • Tekst da
 • Video fr
 
 
25. juli 1989 - 13. januar 1992 - Enrique BARÓN CRESPO (Spanien)
 

Det første møde i den tredje valgperiode blev åbnet af Claude Autant-Lara, der var aldersformand, den 25. juli 1989 i Palais de l'Europe i Strasbourg. Han erklærede efterfølgende Enrique Barón Crespo (Den Socialistiske Gruppe), der opnåede absolut flertal allerede i første valgrunde, for nyvalgt formand.

Egon Klepsch (Tyskland/Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Den Kristelig-demokratiske Gruppe)) tog over som formand i januar 1992.

 
Formandens åbningstale den 25. juli 1989
 • Tekst da
 • Video fr
 
 
19. juli 1994 - 13. januar 1997 - Klaus HÄNSCH (Tyskland)
 

Vassilis Ephremidis forestod i sin egenskab af aldersformand åbningen af det nyvalgte Parlament i Strasbourg, Palais de l'Europe, den 19. juli 1994. Klaus Hänsch (De Europæiske Socialdemokraters Gruppe) blev med 365 stemmer valgt til Europa-Parlamentets syvende formand.

I januar 1997 blev Hänsch efterfulgt af José María Gil-Robles (Spanien/Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Den Kristelig-demokratiske Gruppe)).

 
Formandens åbningstale den 20. juli 1994
 • Tekst da
 • Video fr
 
 
20. juli 1999 - 14. januar 2002 - Nicole FONTAINE (Frankrig)
 

Det første møde i Europa-Parlamentets femte valgperiode blev afholdt den 20. juli 1999 i Strasbourg med Giorgio Napolitano, der var aldersformand, som formand. Her blev Nicole Fontaine (Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)) som anden kvinde valgt til formand for Parlamentet.

Patrick Cox (Irland/Det Europæiske Liberale og Demokratiske Partis Gruppe) fulgte efter som formand i januar 2002.

 
Formandens åbningstale den 21. juli 1999
 • Tekst en
 • Video fr
 
 
20. juli 2004 - 15. januar 2007 - Josep BORRELL FONTELLES (Spanien)
 

På det første møde i Parlamentets sjette valgperiode var det Giovanni Berlinguer, der var alderspræsident og dermed førte forsædet i begyndelsen af mødet. Josep Borrell Fontelles (De Europæiske Socialdemokraters Gruppe) opnåede absolut flertal blandt de afgivne stemmer og blev den 20. juli 2004 Europa-Parlamentets 11. formand.

I januar 2007 valgtes Hans-Gert Pöttering (Tyskland/Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)) til formand for Europa-Parlamentet.

 
Formandens åbningstale den 20. juli 2004
 • Tekst en
 • Video fr
 
 
14. juli 2009 - 16. januar 2012 - Jerzy BUZEK (Polen)
 

På den syvende valgperiodes første møde, der fandt sted den 14. juli 2009 i Strasbourg med Hans-Gert PÖTTERING, der var afgående formand, i forsædet, blev Jerzy Buzek ((Tyskland/Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater)) valgt til formand.

I 2012 blev Martin Schulz (Tyskland/Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet) Parlamentets 14. formand siden afholdelsen af de første direkte valg.

 
Formandens åbningstale den 14. juli 2009
 • Tekst en
 • Video fr
 
 
 
 
Kontakt
 
 • Centrale Historiske Arkiver
 • Bâtiment Robert Schuman
  Place de l'Europe
  L-2929 Luxembourg

 • 00352 4300 27561
  00352 4300 24639
  00352 4300 23036


 • Mandag til torsdag: 9.30-17.30
 • Fredag: 9.30-12.30