Tidligere

 

Europa-Parlamentet blev oprettet i 1952 som Den Fælles Forsamling for Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF) og ændrede navn til Den Europæiske Parlamentariske Forsamling i 1958, hvorefter det fik sit nuværende navn i 1962. Det første direkte valg fandt sted i 1979. De nuværende medlemmer af Europa-Parlamentet blev valgt i 2009, og deres mandat udløber i 2014.

Computergrafik: 40 år med EU udvidelser  

Parlamentets udvikling er nært knyttet til en række traktater, der har efterfulgt hinanden, frem til den nuværende Lissabontraktat. Disse traktater fastlægger Unionens bestemmelser og virkefelter og har omdannet tidligere tiders EKSF til Den Europæiske Union i sin nuværende form.

I årenes løb har milepæle som indførelsen af euroen og udvidelserne af EU sat deres præg på Europa-Parlamentet, dets beføjelser og sammensætning.

Som central aktør og vidne til EU's historie huser Parlamentet nu centrale historiske arkiver, der giver et enestående indblik i vor fælles historie, herunder tidlige debatter i forsamlingen og arkiver tilhørende tidligere formænd for Europa-Parlamentet.

 
 
 
EU-tidsmaskine 1979-2009