Til din rådighed

Velkommen til Europa-Parlamentet
 

Dette er din forsamling, Den Europæiske Unions eneste direkte valgte institution. På disse sider finder du en kort indføring i, hvordan Parlamentet arbejder. Vi beskriver dets beføjelser og opgaver og forklarer, hvordan Parlamentets medlemmer tilrettelægger deres arbejde, og hvordan du kan kontakte os. Det sidste kapitel omhandler tidligere begivenheder, der har formet Parlamentets rolle i EU.

 
Til din rådighed

Strasbourg og Bruxelles synes langt væk fra, hvor du befinder dig? Hold dig informeret om, hvad der sker i Parlamentet via vore informationssider og dokumenttjenester og via informationskontoret i hvert EU-land, hvor du finder alt på dit sprog.

Du har noget på hjerte? Så lad din stemme høre. Indgiv et andragende til Parlamentet, hvis du mener, at EU-lovgivning ikke overholdes, hvor du befinder dig. Eller kontakt Den Europæiske Ombudsmand, hvis du har behov for en mægler. EU-borgere kan også iværksætte fælleseuropæiske initiativer og selv anmode om, at der fremsættes forslag til ny lovgivning, i kraft af borgerinitiativet.

Du ønsker at medvirke personligt i vort arbejde eller opleve Parlamentet ved selvsyn? Tjek mulighederne for at arbejde hos os som praktikant, under et studiebesøg eller som ny kollega.

 
 
 
 
 
Besøg Parlamentet

Kom selv og se, hvordan forslag bliver til lovgivning, og hvor din MEP har et ord at skulle have sagt om Europas fremtid. Vi tilbyder en række aktiviteter i Bruxelles og Strasbourg, så der altid vil være noget af interesse, uafhængigt af om du kommer alene, med din familie eller i en gruppe.

 
 
 
100 mindeværdige bøger om Europa

Velkommen til dette nye websted, der er frit tilgængeligt for offentligheden, og som på mindst ét af EU's officielle sprog præsenterer et udvalg af 100 mindeværdige bøger om Europa.

 
 
Adgang til dokumenter
 

Alle unionsborgere har ret til aktindsigt i dokumenter fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen. Europa-Parlamentet giver direkte adgang til størstedelen af sine dokumenter i elektronisk form.