Direkte adgang til overordnet navigation (Tryk på "Enter")
Adgang til sidens indhold (klik på "Indgang")
Direkte adgang til andre websteder (Tryk på "Enter")

EP efter Lissabontraktaten: Større indflydelse på udformningen af Europa

 
 

Lissabontraktaten, som trådte i kraft i 2009, gav Europa-Parlamentet nye lovgivningsbeføjelser og gjorde det til Ministerrådets jævnbyrdige, når det besluttes, hvad EU skal gøre, og hvordan pengene skal bruges. Den ændrede desuden den måde, som Parlamentet arbejder sammen med andre institutioner på, og gav MEP'erne mere indflydelse på, hvem der skal lede EU. Alle disse reformer sikrede, at du, når du stemmer ved Europa-Parlamentsvalget, får endnu større indflydelse på, hvor Europa bevæger sig hen.

 
 
 
 

Flere beføjelser

Lissabontraktaten gav EU og Europa-Parlamentet flere muligheder for at handle. Den udvidede Parlamentets fulde lovgivningsbeføjelser til mere end 40 nye områder, herunder landbrug, energi, sikkerhed, indvandring, retsforhold og EU-midler, og gjorde det til en jævnbyrdig partner i forhold til Rådet, som repræsenterer medlemsstaternes regeringer. Parlamentet fik også beføjelse til at vedtage det samlede EU-budget sammen med Rådet.

MEP'erne fik mulighed for at modsætte sig internationale aftaler og tøvede ikke med at udnytte denne mulighed for at standse den kontroversielle ACTA-aftale om bekæmpelse af forfalskning, som mange frygtede ville kvæle grundlæggende frihedsrettigheder. Denne episode viste, at MEP'ernes beslutninger som følge af deres øgede beføjelser får endnu støtte indflydelse på europæernes dagligdag.

 
 
 
Større rolle

Lissabontraktaten gav ikke blot Parlamentet samme lovgivningsbeføjelser som Rådet, men gav det også indflydelse på fastlæggelsen af Europas overordnede politiske udvikling. Traktatændringerne indebærer, at det er Parlamentet, der skal vælge formanden for Kommissionen, som er EU's udøvende organ, og denne beslutning vil afspejle resultatet af EP-valget og dermed vælgernes ønske.

 
 
 
En stærkere stemme til borgerne

I kraft af at være den eneste EU-institution, der er direkte valgt af borgerne, har Parlamentet beføjelse til og pligt til at drage EU-instituionerne til ansvar. Parlamentet vogter over chartret over grundlæggende rettigheder, der indgår i Lissabontraktaten, samt over det nyligt indførte europæiske borgerinitiativ, en rettighed, som indebærer, at befolkningen kan anmode om et nyt lovforslag, hvis en million borgere har underskrevet et forslag til et borgerinitiativ.