Oversigt

Formålet med emnebladene er at give et overblik over den europæiske integrationsproces og Europa-Parlamentets bidrag hertil.

 

Emnebladene blev udarbejdet i 1979 i forbindelse med det første direkte valg til Europa-Parlamentet. Siden da er de jævnligt blevet revideret og opdateret. Formålet er at give personer, der ikke er specialister, et enkelt, præcist og samlet overblik over EU's institutioner og politikker og Europa-Parlamentets rolle i forbindelse med deres udvikling. Emnebladene er inddelt i følgende seks overordnede områder:

  • Den Europæiske Unions funktionsmåde,
  • Borgernes Europa,
  • Det indre marked,
  • Den Økonomiske og Monetære Union,
  • De sektorspecifikke politikker,
  • EU’s eksterne forbindelser.

Da de er korte og koncise, kan emnebladene også være til stor gavn for en række fagfolk, embedsmænd og studerende med interesse for EU-anliggender.

Læsere, som ønsker mere detaljerede oplysninger, henvises til andre mere specialiserede kilder, herunder forskningsdokumenter, som offentliggøres af Europa-Parlamentets temaafdelinger og findes på siden "Studier".

Den onlineudgave af emnebladene, som du finder her, revideres og opdateres regelmæssigt i årets løb, når Europa-Parlamentet vedtager vigtige holdninger eller politikker.

Onlineudgaven findes på 23 sprog.

Emnebladene udgives også i en papirudgave, som Publikationskontoret offentliggør i starten af 2014.

Hvis du ønsker et eksemplar af den nyeste udgave, kan du bestille den hos Publikationskontoret på følgende adresse: http://bookshop.europa.eu.

Enheden for Samordning af Redaktions- og Kommunikationsaktiviteter
e-mail: editorial-secretariat@europarl.europa.eu