Oversigt

Formålet med emnebladene er at give et overblik over den europæiske integrationsproces og Europa-Parlamentets bidrag hertil.

 

Faktabladene blev udarbejdet i 1979 i forbindelse med det første direkte valg til Europa-Parlamentet. Siden da er de jævnligt blevet revideret og opdateret. Formålet er at give personer, der ikke er specialister, et enkelt, præcist og samlet overblik over EU's institutioner og politikker og Europa-Parlamentets rolle i forbindelse med deres udvikling. Emnebladene er inddelt i følgende seks overordnede områder: Den Europæiske Unions funktionsmåde, Borgernes Europa, Det indre marked, Den Økonomiske og Monetære Union, De sektorspecifikke politikker, EU’s eksterne forbindelser.

Da de er korte og koncise, kan faktabladene også være til stor gavn for en række fagfolk, embedsmænd og studerende med interesse for EU-anliggender.

Læsere, som ønsker mere detaljerede oplysninger, henvises til andre mere specialiserede kilder, herunder forskningsdokumenter, som offentliggøres af Europa-Parlamentets temaafdelinger og findes på siden "Studier".

Den onlineudgave af faktabladene, som du finder her, revideres og opdateres regelmæssigt i årets løb, når Europa-Parlamentet vedtager vigtige holdninger eller politikker.

Onlineudgaven findes på 23 sprog.

Enheden for Samordning af Redaktions- og Kommunikationsaktiviteter
e-mail: editorial-secretariat@europarl.europa.eu