Oversigt

Formålet med emnebladene er at skabe et overblik over den europæiske integrationsproces og Europa-Parlamentets rolle i denne proces.

 

Emnebladene blev udarbejdet i 1979 i forbindelse med det første direkte valg til Parlamentet, og de har til formål at give personer, der ikke er specialister, et enkelt og præcist - men også korrekt - overblik over Den Europæiske Unions institutioner og politikker og Europa-Parlamentets rolle i forbindelse med deres udvikling.

Emnebladene er inddelt i seks kapitler:

  • Den Europæiske Unions funktionsmåde, der omhandler EU’s historiske udvikling, retssystem, institutioner og organer, beslutningsprocedurer og finansiering
  • Borgernes Europa, der beskriver individuelle og kollektive rettigheder
  • Det indre marked, der forklarer principperne for og gennemførelsen af det indre marked
  • Den Økonomiske og Monetære Union, der beskriver baggrunden herfor og forklarer, hvordan de økonomiske politikker samordnes og overvåges
  • De sektorspecifikke politikker, der beskriver, hvordan EU griber sine forskellige interne politikker an
  • EU’s eksterne forbindelser, der omfatter udenrigspolitik, forsvar og sikkerhed, handel, udvikling, menneskerettigheder og demokrati, udvidelse og forbindelserne uden for EU’s naboområde.

Gå på opdagelse i emnebladene via menuen ovenfor ved at klikke på en kapiteloverskrift. Du kan ved at åbne ét emneblad få adgang til de andre emneblade i samme afsnit via menuen i højre kolonne. De kan også downloades i pdf-format.

Den onlineudgave af emnebladene, som du finder her, revideres og opdateres regelmæssigt i årets løb, når Parlamentet vedtager vigtige holdninger eller politikker.

Emnebladene, der er udarbejdet af temaafdelingerne og Enheden for Støtte til den Økonomiske Styring, findes på 23 sprog.

For yderligere oplysninger kontakt venligst Enheden for Samordning af Redaktions- og Kommunikationsaktiviteter (e mail: editorial-secretariat@europarl.europa.eu).