ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ 2009

 
 
πολιτική ομάδα Αριθμός εδρών Ποσοστό %
EPP
Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
265 36
S&D
Η Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
184 25
ALDE
Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη
84 11.4
GREENS/EFA
Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
55 7.5
ECR
Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές
54 7.3
GUE/ NGL
Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
35 4.8
EFD
Ευρώπη ελευθερίας και δημοκρατίας
32 4.3
NA
Μη Εγγεγραμμένοι
27 3.7
 
 
 
 
Tools