Eurobarometer: The EP and the expectations of European citizens

 
Μετεκλογική μελέτη ΕΕ 2014

Η έρευνα έγινε επί τόπου από την TNS opinion στον απόηχο των ευρωεκλογών του Μαΐου 2014. Σκοπός της είναι η καλύτερη κατανόηση των λόγων που ώθησαν τους ευρωπαίους ψηφοφόρους να συμμετάσχουν ή να απόσχουν κατά τις εκλογές αυτές.

Τα κυριότερα διδάγματα...

 
 
Previous Eurobarometers
 
Filter by year
European youth in 2014

On the eve of the 2014 European Elections, the European Parliament has conducted an opinion survey among young Europeans aged 16-30 in the 28 EU Member States The survey addresses in turn the five main themes of EYE 2014, an event which will be held in Strasbourg on 9-11 May: youth and employment, the digital revolution, the future of the EU, sustainable development and European values.

Youth and employment

More than half of young Europeans feel that in their country young people have been marginalised and excluded from economic and social life by the crisis (57%). Although an absolute majority of young Europeans (55% versus 42%) consider that their country’s education and training system is well adapted to the current world of work, perceptions vary significantly between Member States. More than four in ten Europeans (43%) said that they would like to work, study or undergo training in another EU country, and just over a quarter even feel forced by the crisis to go to another EU country to study or work (26%). Lastly, young Europeans are not particularly enthusiastic about entrepreneurship: more than half of young Europeans have no interest in starting their own business (52%).

 
«Ενα χρονο πριν απο τισ ευρωπαϊκεσ εκλογεσ του 2014»: τμήμα parlemètre

With six month go until the 2014 European elections, this European Parliament-commissioned Eurobarometer survey looks at the knowledge and perceptions the Euopean have from the European Parliament.

This is the third part of the EP Eurobarometer survey entitled ‘One year to go to the 2014 European elections’. The first part (on institutional issues) was published on 5 September 2013 and the second one (economic & social issues) on 18 October 2013. The fieldwork was carried out between 7 and 23 June 2013.

The survey was conducted using face-to-face methods by TNS Opinion in the 28 EU Member States, with 27 624 respondents. The results are shown either for the EU-28 (in the case of new questions) or in the form of EU-27 trends.

 
Ενα χρονο πριν απο τισ ευρωπαϊκεσ εκλογεσ του 2014: Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος

Ένα χρόνο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014, με την παρούσα έρευνα του Ευρωβαρομέτρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιδιώκεται να εκτιμηθεί ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι ευρωπαίοι την οικονομική και κοινωνική κατάσταση, καθώς και τις υπό εξέλιξη μεταρρυθμίσεις στον δημοσιονομικό και τον τραπεζικό τομέα.

Η παρούσα δημοσίευση αποτελεί το δεύτερο σκέλος της έρευνας του Ευρωβαρομέτρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «Ένα χρόνο από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014», το πρώτο τμήμα της οποίας (θεσμικό σκέλος) δημοσιεύθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2013. Το χρονικό πεδίο της διήρκησε από τις 7 έως τις 23 Ιουνίου 2013.

Η έρευνα διεξήχθη από την TNS Opinion μέσω προσωπικών συνεντεύξεων με 27.624 πολίτες σε 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται είτε στην κλίμακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28 για τις νέες ερωτήσεις είτε με τη μορφή τάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27.

 
Ένα έτος πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014

Δεδομένου ότι βρισκόμαστε ένα έτος πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014, η παρούσα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου την οποία διεξήγαγε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέτει ως στόχο να σφυγμομετρήσει τί σκέπτονται οι ευρωπαίοι πολίτες για το ευρωπαϊκό έργο, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ευρωπαϊκές εκλογές της 22ας - 25ης Μαΐου 2014.

Η έρευνα αυτή έρχεται ως συνέχεια της έρευνας του Ευρωβαρόμετρου που διεξήχθη τον Ιούνιο του 2012 («Δύο έτη μέχρι τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014», EP/EB77.4). Η επιτόπια εργασία για τη συλλογή των στοιχείων διενεργήθηκε μεταξύ της 7ης και της 23ης Ιουνίου 2013.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την «TNS Opinion» με τη χρήση μεθόδων «πρόσωπο με πρόσωπο» στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ και συμμετείχαν 27.624 άτομα. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται είτε για την ΕΕ των 28 (στην περίπτωση των νέων ερωτήσεων) είτε υπό μορφή τάσεων στην Ευρώπη των 27.

Επιπλέον, στο σημερινό εκλογικό πλαίσιο, θεωρήθηκε χρήσιμο να παρασχεθεί μία λεπτομερής κοιονωνικοδημογραφική ανάλυση (που επισυνάπτεται στη σύνθεση). Κάθε ερώτηση παρουσιάζεται συναρτήσει των αποτελεσμάτων ως προς την ηλικία, το φύλο, την απασχόληση και το ευρώ ή άλλο νόμισμα. Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται για κάθε κράτος μέλος.

 
Women and Gender Inequalities in the Context of the Crisis

With one year to go until the 2014 European elections, this Eurobarometer survey of the European Parliament seeks to gauge Europeans’ opinion of the European project, the European Union and the possibilities offered by the European elections of 22-25 May 2014.

This survey follows on from our Eurobarometer survey of June 2012 (‘Two years to go to the 2014 European elections’, EP/EB77.4). The fieldwork was carried out between 7 and 23 June 2013.

The survey was conducted using face to face methods by TNS Opinion in the 28 EU Member States, with 27 624 respondents. The results are shown either for the EU28 (in the case of the new questions) or in the form of EU27 trends.

 
Parlemeter 2012

This seventh Parlemeter survey was carried out by TNS Opinion & Social between 17 November and 2 December 2012 and involved 26 739 European citizens from the 27 EU Member States.

The main findings of this survey can be summarised as follows:

 
Abstention and voting behaviour in the 2009 European elections

In the view of the 2014 European elections, two complementary analyses were dedicated to the electoral behaviour in the 2009 European elections.

Firstly, a desk research on the electoral behaviour in 2009. It aims at better understanding the results of the post-electoral survey of the European Parliament, of June 2009 (face-to-face with 26 830 European citizens), in which four profiles of voters and abstainers were identified.

Secondly, a qualitative study based on focus groups (3 focus groups per Member States, of a dozen participants each) that were conducted across the 27 Member States in March 2012. These were more particularly dedicated to the reasons of two categories of abstainers in 2009: the "impulsive" and "unspecified" ones.

 
Women and the European Union (2009-2012)

With the June 2014 European elections on the horizon, and to coincide with the EP/national parliaments conference which took place on the 3 October 2012 on gender equality in the European Union, it seemed timely to revisit this question.

This study analyses the issues of concern to women in the EU since the 2009 European elections. The majority of Eurobarometer surveys conducted since this date have been analysed.

 
ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ, ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014

Καθώς διαγράφονται στον ορίζοντα οι ευρωπαϊκές εκλογές του 2014, κρίθηκε σκόπιμο να πραγματοποιηθεί μια ευρεία επισκόπηση με αντικείμενο τις αντιλήψεις των Ευρωπαίων για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις γνώσεις τους για τα θεσμικά της όργανα και τις προσδοκίες τους σε τούτη την περίοδο της κρίσης.

Το χρονικό πεδίο αυτής της έρευνας για το Ευρωβαρόμετρο / Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διήρκεσε από τις 2 έως τις 17 Ιουνίου 2012. Η έρευνα διεξήχθη από την TNS Opinion μέσω προσωπικών συνεντεύξεων με 26.622 πολίτες σε 27 κράτη μέλη της ΕΕ.

 
Irish referendum on Fiscal compact

This Flash Eurobarometer was conducted one day after the Irish referendum of 31st May 2012 on the Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union (Fiscal compact). Two thousand Irish registered voters aged 18 or over were interviewed about their reasons for voting or not, their understanding of the treaty, as well as their main sources of information and knowledge about the EU.

Among the 50,6% who turned out to vote, 60,3% voted in favour of the treaty and 39,7% voted against it.

 
Κριση και οικονομικη διακυβερνηση V

Η παρούσα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου με τίτλο «Η κρίση και η οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρώπη» είναι η πέμπτη έρευνα που διεξάγει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η έρευνα διεξήχθη από την TNS opinion στο διάστημα μεταξύ της 10ης και της 25ης Μαρτίου 2012 και η επικοινωνία με τους 26 593 συμμετέχοντες ηλικίας 15 ετών και άνω είχε τη μορφή προσωπικής συνέντευξης.

Εν όψει των καίριων διασκέψεων των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων σχετικά με το ζήτημα της κρίσης, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι (47%) πιστεύουν ότι η ΕΕ πρέπει να αναλάβει δράση με σκοπό τη μείωση των δημόσιων δαπανών και την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης, το 25% θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε μέτρα που θα ενισχύσουν την οικονομία ενώ το 23% τάσσεται υπέρ της λήψης μέτρων για τη μείωση των δημόσιων δαπανών.

 
Ανισότητες μεταξύ των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το θέμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επ’ ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου 2012 είναι οι διαφορές στις αμοιβές γυναικών και ανδρών.

Στο πλαίσιο αυτό, το Κοινοβούλιο ζήτησε από την TNS Opinion να διεξαγάγει έκτακτη τηλεφωνική έρευνα, που διεξήχθη επιτόπου από τις 19 έως τις 21 Ιανουαρίου 2012 μεταξύ 25.539 ευρωπαίων πολιτών στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ.

Οι ερωτήσεις που τέθηκαν στους Ευρωπαίους εστίαζαν στις διαφορές στις αμοιβές, αλλά εθίγησαν και άλλα θέματα όπως η γονική μέριμνα και η ισότιμη παρουσία των δύο φύλων στα διάφορα επαγγέλματα.

 
Parlemeter 2011

Στα μέσα της περιόδου μεταξύ των ετών 2009 και 2014, η νέα δημοσκόπηση Parlemeter εξετάζει την αντίληψη των ευρωπαίων πολιτών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις πολιτικές και τις αξίες που οφείλει να προωθεί και να προασπίζει.

Την έρευνα διεξήγαγε η TNS opinion από τις 3 έως τις 20 Νοεμβρίου 2011, στο πλαίσιο μιας εξαιρετικά δύσκολης περιόδου για την Ευρώπη: ας θυμηθούμε, μεταξύ άλλων, το παρ’ ολίγον δημοψήφισμα στην Ελλάδα, την αλλαγή του Έλληνα καθώς και του Ιταλού πρωθυπουργού, την αύξηση των επιτοκίων του δημοσίου χρέους αρκετών χωρών της ευρωζώνης, τις βουλευτικές εκλογές στην Ισπανία, τη διάσκεψη κορυφής της G-20.

 
Οι Ευρωπαίοι και η κρίση IV

Η παρούσα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «Οι Ευρωπαίοι και η κρίση» διεξήχθη επιτόπου μεταξύ της 3ης και της 18ης Σεπτεμβρίου 2011 από την TNS Opinion, με τη μέθοδο της προσωπικής συνέντευξης 26.856 ευρωπαίων πολιτών ηλικίας 15 ετών και άνω. Πρόκειται για την τέταρτη έρευνα όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα η προηγούμενη διεξήχθη την περίοδο Απριλίου-Μαΐου 2011.

Όσον αφορά την ερώτηση σχετικά με τη χρηματοπιστωτική αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, παρατηρείται μια τάση πόλωσης της κοινής γνώμης : ο αριθμός των ερωτηθέντων που επέλεξαν να μην απαντήσουν μειώθηκε μεταξύ των δυο τελευταίων ερευνών, υπέρ των αρνητικών απαντήσεων.

 
Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής και τα δικαιώματα των πολιτών

Το εβδομήντα δύο τοις εκατό (72%) των ερωτηθέντων δηλώνουν πως δεν νιώθουν ότι είναι ενημερωμένοι σχετικά με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Είναι σαφές ότι ο Διαμεσολαβητής, τα λοιπά θεσμικά όργανα της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών καλούνται να διαδραματίσουν μείζονα ρόλο στην καλύτερη ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τον Χάρτη.

Σχεδόν το ήμισυ των ερωτηθέντων θεωρούν ότι το δικαίωμα να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια της ΕΕ είναι το σημαντικότερο δικαίωμα των πολιτών. Το δεύτερο σημαντικότερο δικαίωμα των πολιτών, σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, είναι το δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση, ακολουθούμενο από το δικαίωμα υποβολής καταγγελιών στον Διαμεσολαβητή. Το αποτέλεσμα αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για τις προσπάθειες που καταβάλλει ο Διαμεσολαβητής για την ενίσχυση της προβολής του, ούτως ώστε να συνδράμει τους πολίτες στην άσκηση του δικαιώματός τους στη χρηστή διοίκηση.

 
2011: Ευρωπαϊκό έτος εθελοντισμού

Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το 2011 έχει κηρυχθεί «ευρωπαϊκό έτος εθελοντισμού», ενώ το 2012 θα είναι «έτος αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών»: οι δύο αυτές διοργανώσεις αποτελούν πρόσφορες ευκαιρίες ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διεξαγάγει έρευνα του Ευρωβαρομέτρου με σκοπό να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των Ευρωπαίων σχετικά με αυτές τις δύο έννοιες, αλλά και να γίνει καλύτερα κατανοητό πώς τις βιώνουν ή τις εφαρμόζουν στην πράξη.

Η εν λόγω έρευνα του Ευρωβαρομέτρου πραγματοποιήθηκε από την 1η έως τη 16η Μαΐου 2011 από την TNS Opinion.

Προτού αναλυθούν οι απαντήσεις των Ευρωπαίων, είναι απαραίτητο να επισημανθούν ορισμένα σημαντικά στοιχεία που μπορούν να εξαχθούν από τη συγκεκριμένη έρευνα.

 
Οι Ευρωπαίοι και η κρίση III

Η έρευνα του Ευρωβαρομέτρου με τίτλο «Οι Ευρωπαίοι και η κρίση» είναι η τρίτη έρευνα αυτού του είδους που διεξήγαγε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η πρώτη πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2009, έξι μήνες πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές, και η δεύτερη διεξήχθη τον Σεπτέμβριο του 2010. Η δειγματοληψία για τη συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε από την TNS opinion το διάστημα από 13 Απριλίου έως 2 Μαΐου 2011 βάσει προσωπικών συνεντεύξεων με 26.825 ευρωπαίους πολίτες.

Τους επτά μήνες που μεσολάβησαν από την προηγούμενη έρευνα, το εθνικό και το διεθνές πλαίσιο σηματοδοτήθηκαν από αρκετά σημαντικά γεγονότα, τα οποία διαδραμάτισαν αναμφίβολα σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των απαντήσεων των Ευρωπαίων στις ερωτήσεις που τους τέθηκαν.

 
 
Οι Ευρωπαίοι και η ενέργεια (μέρος II)

Η παρούσα έρευνα του Ευρωβαρομέτρου που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αφορά ειδικά τα θέματα ενέργειας αποτελεί συνέχεια προηγούμενης έρευνας η οποία δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2011 ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου (Τακτικό ΕΒ 74.3). Στην παρούσα έρευνα εξετάζονται τα θέματα του ενεργειακού εφοδιασμού, της συνεργασίας και της αλληλεγγύης.

Λαμβάνοντας υπόψη τις νέες θέσεις τις οποίες έχει υιοθετήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτή η νέα έρευνα εστιάζεται σε πιο συγκεκριμένες πτυχές, οι οποίες είναι, επιπλέον, εξαιρετικά σημαντικές για την ανάπτυξη μιας ενεργειακής πολιτικής της Ένωσης: εξοικονόμηση ενέργειας, προβλήματα ενεργειακού εφοδιασμού, ολοκλήρωση δικτύων και Ευρωπαϊκή Κοινότητα για την ενέργεια. Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε από την TNS Opinion μεταξύ 9ης Φεβρουαρίου και 6ης Μαρτίου 2011, σε μια συγκυρία δύσκολη λόγω ψυχρού χειμώνα και αύξησης των τιμών όλων των πρώτων υλών.

 
 
Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός μεταξύ των ηλικιωμένων στην ΕΕ

Η «Αγορά των Πολιτών με θέμα τη κρίση και την φτώχεια» διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 27 και 28 Ιανουαρίου 2011, με συμμετοχή βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και εκπροσώπων μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίοι εκπροσωπούσαν την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών.

 
 
100ή επέτειος του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας της Γυναίκας: Γεφύρωση του χάσματος των φύλων στην ΕΕ

Η δημοσκόπηση αυτή πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από τις 21 Φεβρουαρίου έως τις 11 Μαρτίου 2011, από την TNS Opinion, με την ευκαιρία της 100ής επετείου του εορτασμού της Ημέρας της Γυναίκας.

 
 
Δημοσκόπηση «Parlemeter» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Η περίοδος ανάλυσης για αυτήν τη νέα δημοσκόπηση Parlemeter του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν μεταξύ 25ης Νοεμβρίου και 17ης Δεκεμβρίου 2010. Ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών του 2014, είναι απαραίτητη η αξιολόγηση της αντίληψης των ευρωπαίων πολιτών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις πολιτικές και τις αξίες που πρέπει να προασπίζει το θεσμικό όργανο.

 
 
Οι Ευρωπαίοι και η ενέργεια (μέρος Ι)

Τις παραμονές του πρώτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που ήταν αφιερωμένο αποκλειστικά σε θέματα ενέργειας και συνήλθε στις 4 Φεβρουαρίου 2011, κατέστη σαφές ότι θα ήταν χρήσιμο να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των Ευρωπαίων σχετικά με το θέμα της ενέργειας και τους αντίστοιχους ρόλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της στον τομέα αυτόν.

 
 
Οι Ευρωπαίοι και η κρίση II

This survey of Europeans and the crisis is the second one instigated by the European Parliament. The first took place in January/February 2009, preceding the European elections of June 2009.

Between the two European Parliament enquiries, the European Union launched various initiatives aimed at fighting the crisis: regulations, a European monetary fund, economic governance, 2020 strategy, etc. The Parliament has taken stances on some of these, or is about to, through various global reports.

 
 
Το ΕΚ απέναντι στις προσδοκίες των ευρωπαίων πολιτών

Τις παραμονές του πρώτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που ήταν αφιερωμένο αποκλειστικά σε θέματα ενέργειας και συνήλθε στις 4 Φεβρουαρίου 2011, κατέστη σαφές ότι θα ήταν χρήσιμο να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των Ευρωπαίων σχετικά με το θέμα της ενέργειας και τους αντίστοιχους ρόλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της στον τομέα αυτόν.

 
 
Συνέδριο της 2ας Μαρτίου 2010: Οι γυναίκες και η Ευρωπαϊκή Ένωση

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που διοργανώθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας, κατά το συνέδριο της 2ας Μαρτίου 2010, υπό την προεδρία της κ. Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Αντιπροέδρου του ΕΚ, τέθηκε το ακόλουθο ερώτημα: «Ορίζοντας 2014: Ποια η σύνδεση μεταξύ των γυναικών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης;». Αμέσως μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές του Ιουνίου του 2009, ήταν σημαντικό να τεθούν, στο πλαίσιο του σχετικού απολογισμού, ορισμένα ουσιαστικά ερωτήματα: ποια είναι η σχέση των γυναικών με την ΕΕ και τι προσδοκούν από αυτήν; Τι ρόλο θεωρούν ότι διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τι ρόλο επιθυμούν να διαδραματίσει στο μέλλον; Ποια είναι η σχέση τους με την πολιτική; Ποια ήταν η εκλογική τους συμπεριφορά κατά τη διάρκεια των ευρωπαϊκών εκλογών;

 
 
Μετεκλογικη ερευνα 2009

Η έρευνα αυτή διεξήχθη μία εβδομάδα μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές του Ιουνίου 2009, από τις 12 Ιουνίου έως τις 6 Ιουλίου, με συνέντευξη 26.830 ευρωπαίων πολιτών πρόσωπο με πρόσωπο. Στόχος της ήταν να γίνουν καλύτερα κατανοητοί οι λόγοι οι οποίοι οδήγησαν τους ευρωπαίους ψηφοφόρους να συμμετάσχουν ή να απόσχουν από τη συγκεκριμένη ψηφοφορία.

 
 
Κλιματικη αλλαγη

Την άνοιξη του 2008, η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκίνησαν μια μεγάλη έρευνα σχετικά με τη στάση των Ευρωπαίων όσον αφορά την κλιματική αλλαγή (βλ. EB69.2). Την εποχή εκείνη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις είχε υποβάλει μια σειρά σχετικών προτάσεων και το Κοινοβούλιο είχε συστήσει προσωρινή επιτροπή στον τομέα αυτό.

 
 
Οι Ευρωπαίοι ένα μήνα πριν από τις εκλογές

Η TNS Opinion διεξήγαγε, από 4 έως 15 Μαΐου 2009, προεκλογική έρευνα σε 27.218 ευρωπαίους πολίτες που είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικούς καταλόγους, για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε σύγκριση με τις παραδοσιακές έρευνες EB/ΕΚ που πραγματοποιούνται επίσης από την TNS Opinion, για λογαριασμό του Ευρωβαρόμετρου, η μεθοδολογία είναι διαφορετική: ερωτηθέντες ηλικίας 15 ετών και άνω με συνεντεύξεις πρόσωπο με πρόσωπο για το ΕΒ/ΕΚ• ερωτηθέντες άνω των 18 ετών που ερωτήθηκαν μέσω τηλεφώνου στις περισσότερες χώρες, πρόσωπο με πρόσωπο σε χώρες όπου η τηλεφωνική κάλυψη δεν είναι επαρκής για την προεκλογική έρευνα. Ως εκ τούτου, τα συγκριτικά αποτελέσματα θα πρέπει να αναλυθούν λαμβανομένων υπόψη αυτών των διαφορών ως προς τη μεθοδολογία. Επιτρέπουν, ωστόσο, να επισημανθούν οι τάσεις σε διάστημα ενάμισι έτους έρευνας. Για λόγους που σχετίζονται με νομικούς περιορισμούς, τα αποτελέσματα που αφορούν την Ιταλία και το Λουξεμβούργο δεν θα δημοσιευθούν.

 
 
Oι ευρωπαιοι και η οικονομικη και χρηματοπιστωτικη κριση I

Την παραμονή των ευρωπαϊκών εκλογών, κρίθηκε σημαντικό να μετρηθεί το πώς αντιλαμβάνονται οι ευρωπαίοι τις δράσεις της ΕΕ μπροστά στην οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Αυτή η σφυγμομέτρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε με συνεντεύξεις πρόσωπο με πρόσωπο με 27.218 ευρωπαίους πολίτες, δείχνει (πεδίο, μέσα Ιανουαρίου/μέσα Φεβρουαρίου) μια συλλογική ανησυχία για την κρίση, την απαίτηση για περισσότερο συντονισμένες ενέργειες σε επίπεδο ΕΕ και επίσης εντυπωσιακά διαφορετικές εθνικές ερμηνείες του ρόλου του ευρώ. Επίσης, διαφαίνονται πολύ σαφείς διακυμάνσεις σε κοινωνικο-δημογραφικό επίπεδο: οι γυναίκες ανησυχούν πιο πολύ και είναι περισσότερο επικριτικές προς το ευρώ, καθώς και οι πολίτες οι οποίοι εγκατέλειψαν το σχολείο σε ηλικία 15 ετών ή νωρίτερα.

 
 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας σχετικά με τις εκλογές πρέπει να επανατοποθετηθούν στο πλαίσιο της τρέχουσας διεθνούς συγκυρίας. Πράγματι, η έρευνα πεδίου (Ιανουάριος/Φεβρουάριος) συμπίπτει με μια ιδιαίτερα φορτισμένη διεθνή συγκυρία: ανάληψη καθηκόντων από τον Barack Obama, δρομολόγηση του πρώτου σχεδίου του για την ανάκαμψη της οικονομίας, κατάσταση στη Γάζα κ.λπ.

 
 
Γυναίκες και ευρωπαϊκές εκλογές

Προκειμένου να επισημάνουμε την Ημέρα της Γυναίκας και ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών που θα πραγματοποιηθούν από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου 2009, διεξήχθησαν δύο δημοσκοπήσεις του Ευρωβαρομέτρου ειδικά αφιερωμένες στις στάσεις και τις ανησυχίες των γυναικών σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια κοινωνικοδημογραφική ανάλυση που ανατέθηκε από το ΕΚ αναλύει τα σωρευτικά αποτελέσματα των ερευνών EB68, EB69 και EB70 του Ευρωβαρομέτρου (φθινόπωρο 2007 - φθινόπωρο 2008). Το ειδικό Ευρωβαρόμετρο, που διεξήχθη κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επικεντρώνεται αποκλειστικά στο εκλογικό σώμα των γυναικών την παραμονή των ευρωπαϊκών εκλογών του 2009.

 
 
Ευρωπαϊκές εκλογές 2009

Τα αποτελέσματα του δεύτερου Ευρωβαρόμετρου που είναι αφιερωμένο στις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009 πρέπει να αναγνωσθούν έχοντας κατά νου ότι η έρευνα διεξήχθη στο αποκορύφωμα της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, τον Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2008. Αναδεικνύονται διάφορες τάσεις: οι ανησυχίες οικονομικής και κοινωνικής φύσεως, που συγκαταλέγονταν στους κυριότερους προβληματισμούς ήδη από την προηγούμενη έρευνα που διεξήχθη την άνοιξη του 2008 (EB 69), εμφανίζουν μεγάλη αύξηση. Οι Ευρωπαίοι προβληματίζονται ολοένα και περισσότερο για την προσωπική τους κατάσταση. Αντιθέτως, καταδεικνύεται σαφής πτώση των ανησυχιών συλλογικού χαρακτήρα, δηλαδή της τρομοκρατίας, της μετανάστευσης και της αλλαγής του κλίματος. Κατά τη διάρκεια της κρίσης, το ενδιαφέρον για τις ευρωπαϊκές εκλογές παραμένει περιορισμένο.

 
 
Η αλλαγή του κλίματος

Τα βασικά αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με την αλλαγή του κλίματος, την οποία πραγματοποίησαν από κοινού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή, δείχνουν ότι οι Ευρωπαίοι έχουν αποκτήσει πλήρη συνείδηση του προβλήματος, αλλά και τη θέληση να ενεργούν κατά τρόπο οικολογικά υπευθυνότερο.

 
 
Ευρωπαϊκές εκλογές 2009

Η έρευνα αυτή, η οποία αφορά, για πρώτη φορά, αποκλειστικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποκαλύπτει ότι οι Ευρωπαίοι έχουν θετική γνώμη για το όργανο αυτό. Πράγματι, παρά το αρνητικό για το Κοινοβούλιο γεγονός της έλλειψης μιας έντονης δημόσιας παρουσίας, οι πολίτες το χαρακτηρίζουν ως δημοκρατικό και δείχνουν να εκτιμούν τον ενοποιητικό ρόλο του. Οι Ευρωπαίοι το τοποθετούν σε σημαντική θέση στο πλαίσιο της ΕΕ, ενώ η πλειοψηφία τους θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σήμερα το θεσμικό όργανο της ΕΕ με τις σημαντικότερες εξουσίες λήψης αποφάσεων και πιστεύουν ότι είναι αυτό που πρέπει να έχει τη μεγαλύτερη δύναμη.

 
 
Ποια είναι η άποψη των Ευρωπαίων για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Αυτή η δημοσκόπηση του Ευρωβαρομέτρου (αριθ. 68) πραγματοποιήθηκε την άνοιξη του 2007, δύο χρόνια πριν από τις ευρωεκλογές που θα διεξαχθούν από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου 2009.Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της επιτρέπει να διαπιστώσουμε ότι οι Ευρωπαίοι θεωρούν το Κοινοβούλιο ως το θεσμικό όργανο με τη μεγαλύτερη ισχύ στους κόλπους της ΕΕ και που θέλουν να αποκτήσει τη μεγαλύτερη επιρροή. Παρότι γνωρίζουν τον σημαντικό, ίσως και αποφασιστικό, σε ορισμένες περιπτώσεις, νομοθετικό ρόλο του ΕΚ, δεν γνωρίζουν επαρκώς τη λειτουργία του. Έτσι, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι οι βουλευτές μοιράζονται σε εθνικές αντιπροσωπείες, και όχι σε πολιτικές ομάδες ανάλογα με την πολιτική τοποθέτησή τους.

 
 
 
Tools
 
 
Δημοσκοπήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναθέτει συχνά τη διεξαγωγή ερευνών της κοινής γνώμης στα κράτη μέλη.

Με τον τρόπο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθεί να καταλάβει καλύτερα τις αντιλήψεις και τις προσδοκίες των πολιτών για τις δικές του δραστηριότητες και για τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα. Οι έρευνες αυτές αποτελούν σημαντική βοήθεια για την προετοιμασία, τη λήψη αποφάσεων και την αξιολόγηση της εργασίας του.

Ο αναγνώστης μπορεί να βρει όχι μόνο πληροφορίες για τις στάσεις των Ευρωπαίων έναντι της κλιματικής αλλαγής ή της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, αλλά και για το πώς αντιλαμβάνονται οι πολίτες και ποιες είναι οι προσδοκίες τους όσον αφορά τις ευρωεκλογές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση εν γένει.