Οργάνωση και εργασίες

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μοναδικό άμεσα εκλεγμένο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μία από τις μεγαλύτερες δημοκρατικές συνελεύσεις στον κόσμο. Τα 751 μέλη του εκπροσωπούν τα 500 εκατομμύρια πολιτών της ΕΕ. Εκλέγονται μία φορά ανά πενταετία από ψηφοφόρους που προέρχονται από τα 28 κράτη μέλη.

Θέλετε να μάθετε πώς είναι οργανωμένο το Κοινοβούλιο; Αμέσως μετά την εκλογή τους οι βουλευτές οργανώνονται σύμφωνα με τις πολιτικές κατευθύνσεις τους. Σχηματίζουν πολιτικές ομάδες για την καλύτερη προάσπιση των θέσεών τους. Σήμερα υπάρχουν επτά ομάδες.

Το μεγαλύτερο μέρος της εμπεριστατωμένης κοινοβουλευτικής εργασίας διεξάγεται στο πλαίσιο ειδικευμένων επιτροπών στις οποίες συντάσσονται εκθέσεις που στη συνέχεια θα τεθούν στην ψήφο της ολομέλειας.

Ο Κανονισμός του Κοινοβουλίου παρέχει ένα λεπτομερές πλαίσιο για τη λειτουργία του Κοινοβουλίου. Από τη στιγμή που το Κοινοβούλιο είναι εκπρόσωπος όλων των Ευρωπαίων πολιτών, το χαρακτηριστικό της πολυγλωσσίας έχει καταστεί μία από τις σημαντικότερες πτυχές της συνέλευσης. Τα έγγραφα του Κοινοβουλίου δημοσιεύονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και κάθε βουλευτής έχει δικαίωμα να ομιλεί στην επίσημη γλώσσα της επιλογής του.

 
Το EuroparlTV σάς παρουσιάζει το πλήρες φάσμα των εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις έδρες του στις Βρυξέλλες, το Στρασβούργο και το Λουξεμβούργο.
 
 
 
Κανονισμός
 

Βάσει του άρθρου 232 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει εσωτερικό Κανονισμό. Ο Κανονισμός αυτός περιγράφει το σύνολο των κανόνων εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του Κοινοβουλίου.

 
 
Έγγραφα της ομάδας προβληματισμού
 
 

Η σελίδα του Think Tank δίνει την ευκαιρία για μια ματιά στα παρασκήνια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιτρέπει στον πολίτη να συμβουλευτεί πολλά από τα ίδια έγγραφα που χρησιμοποιούν οι ευρωβουλευτές όταν αποφασίζουν για την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Οι σύνδεσμοι που έχουν συγκεντρωθεί σε αυτή τη σελίδα επιτρέπουν την κατανόηση του εσωτερικού τρόπου λειτουργίας του μοναδικού άμεσα εκλεγμένου θεσμικού οργάνου της ΕΕ.