Δημοσιεύσεις

 

Παράλληλα με το έργο οργάνωσης, ταξινόμησης και περιγραφής του αρχειακού υλικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα Κεντρικά Ιστορικά Αρχεία εκπονούν μελέτες και δημοσιεύουν φυλλάδια για την περαιτέρω εμβάθυνση σε ορισμένες πτυχές της ιστορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
 
Μελέτες και φυλλάδια

Το Κέντρο Αρχειοθέτησης και Τεκμηρίωσης εκπονεί από το 2007 μελέτες οι οποίες εκδίδονται ανά εξάμηνο. Σκοπός των μελετών είναι η αξιοποίηση των ιστορικών αρχείων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Διατίθενται σε έντυπη μορφή και σε πολλές γλώσσες (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα) από το Κέντρο Αρχειοθέτησης και Τεκμηρίωσης.

Βραβείο Ζαχάρωφ: 25 χρόνια – το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ελευθερία της σκέψης (αριθ. 11 - 2013)

Το Νοέμβριο 2013, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εόρτασε την 25η επέτειο του Βραβείου Ζαχάρωφ για την ελευθερία του πνεύματος, που απονέμει. Για να σηματοδοτήσει αυτή την ιστορική στιγμή, το Κέντρο Αρχείων και Τεκμηρίωσης (CARDOC) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δημοσίευσε έντυπο με τίτλο «Βραβείο Ζαχάρωφ: 25 χρόνια – το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ελευθερία της σκέψης». Αυτό το τεύχος των «Τετραδίων» του Cardoc αποτελεί αναδρομή στην ιστορία του βραβείου Ζαχάρωφ, με τους υποψηφίους και τους νικητές του, από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα.

Ίσες ευκαιρίες: οι επιτροπές δικαιωμάτων των γυναικών 1979-1999 (αριθ. 10 - 2013)

Αυτό το τεύχος του Cahiers du Cardoc κάνει αναδρομή στις δύο πρώτες δεκαετίες εργασιών της επιτροπής δικαιωμάτων των γυναικών, οι οποίες συνέβαλαν ουσιαστικά στην επεξεργασία και στην έναρξη εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Μια Ευρώπη των Δικαιωμάτων : η ιστορία του Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ (αριθ. 9 - 2012)

Η μελέτη αυτή παρουσιάζει τα ορόσημα στην ιστορία του Χάρτη Θεμελιωδών δικαιωμάτων και τον καίριο ρόλο του στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών της ΕΕ.

Μακρύς δρόμος προς το ευρώ (αριθ. 8 - 2012)

Το 8ο τεύχος της σειράς του Cahiers du CARDOC, με το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τιμά τη δέκατη επέτειο του ευρώ (2011), παρουσιάζει ολόκληρη την ιστορική πορεία που οδήγησε στη δημιουργία του κοινού νομίσματος. Αυτή η μελέτη βοηθά να γίνει καλύτερα κατανοητή η μακρά διαδικασία που οδήγησε στη νομισματική ενοποίηση, μπορεί όμως και να συμβάλει σε μια σαφέστερη αντίληψη της παρούσας κατάστασης με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπο το ευρωπαϊκό νόμισμα.

Αναλυτικός μεθοδικός και αριθμητικός κατάλογος των κοινοβουλευτικών οργάνων για τη συνεργασία και την ανάπτυξη (ΑΚΕ) – Από την προσυμβασιακή περίοδο στο Λομέ I (1958-1980) (έκτακτο τεύχος - 2011)

Η ειδική έκδοση «Hors série» συνιστά ένα μέσο έρευνας το οποίο επιδιώκει να παρουσιάσει με διαρθρωμένο τρόπο την ανάλυση και την περιγραφή του ταμείου των κοινοβουλευτικών οργάνων για την αναπτυξιακή συνεργασία, στον τομέα των χωρών ΑΚΕ. Η εν λόγω δημοσίευση συνδυάζει ταυτόχρονα μια ιστορική και αρχειακή προσέγγιση, ανατρέχοντας στην αρχή της συνεργασίας μεταξύ των αιρετών αντιπροσώπων της Κοινότητας και των ομολόγων τους από τα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού.

Οι επιτροπές ανάπτυξης (αριθ. 7 - 2010)

Το πόνημα αυτό εξετάζει την πολιτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την ανάπτυξη μέσω διαφόρων μορφών εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, υπό το πρίσμα των εργασιών των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών, στη διάρκεια της περιόδου 1958-1999.

Από τη διακήρυξη του Schuman στη γένεση της ΕΚΑΧ: Ο ρόλος του Jean Monnet (αριθ. 6 - 2010)

Με αφορμή την εξηκοστή επέτειο της Διακήρυξης της "αίθουσας του ρολογιού", η μελέτη αυτή, πέρα από τη συμμετοχή στον εορτασμό, αποτίει φόρο τιμής στον Jean Monnet, πρώτο πρόεδρο της Ανώτατης Αρχής της ΕΚΑΧ, της οποίας υπήρξε ο εμπνευστής.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η ενοποίηση της Γερμανίας (αριθ. 5 - 2009)

Το βιβλίο αυτό μελετά τα γεγονότα που, μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, έθεσαν σε κίνηση και συνόδευσαν τη διαδικασία επανένωσης της Γερμανίας, καθώς και τις πολιτικές πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής.

Οι πολίτες απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (αριθ. 4 - 2009)

Η μελέτη αυτή εξετάζει μια δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα μπορούσε να θεωρηθεί δευτερεύουσα, είναι όμως σημαντική, διότι φέρνει το Κοινοβούλιο σε επαφή με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στις σχέσεις τους με τη δημόσια διοίκηση, για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο δρόμος προς τις άμεσες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (έκτακτο τεύχος - 2009)

Η μελέτη εξετάζει τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και πριν από αυτό η Κοινή Συνέλευση της ΕΚΑΧ, στην πορεία προς τις πρώτες άμεσες εκλογές για το Κοινοβούλιο. Οι προσπάθειες αυτές είχαν τελικά ως αποτέλεσμα την έγκριση μιας Πράξης του Συμβουλίου η οποία υιοθετούσε, ουσιαστικά, το κείμενο που είχε προτείνει το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι επιτροπές της Κοινής Συνέλευσης (αριθ. 3 - 2008)

Η μελέτη εξετάζει τις εργασίες των επιτροπών της Κοινής Συνέλευσης της ΕΚΑΧ (1952-1958). Για κάθε επιτροπή θα βρείτε συνημμένους τρείς πίνακες: σύνθεση της επιτροπής (με τις τροποποιήσεις της), κατάλογος των πρακτικών και κατάλογος των εκθέσεων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από 50 χρόνια (αριθ. 2 – 2008)

Το 2008 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εόρτασε την 50ή επέτειο από την ίδρυσή του. Στο πλαίσιο του εορτασμού της επετείου εκδόθηκε έργο με τίτλο «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από πενήντα χρόνια» το οποίο σκιαγραφεί τη δομή της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης που θεσπίστηκε με τη Συνθήκη της Ρώμης και περιγράφει τις πρώτες δραστηριότητές της.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι εργασίες της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης (αριθ. 1 - 2007)

Η μελέτη αυτή, που προλογίζεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και περιλαμβάνει κατάλογο των μελών της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου όπως επίσης φωτογραφίες και τοποθετήσεις τους, παρουσιάζει τις εργασίες της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης οι οποίες κατέληξαν σε διακυβερνητική διάσκεψη.

Προς ένα μοναδικό Κοινοβούλιο (έκτακτο τεύχος - 2007)

Η μελέτη αυτή, που προλογίζεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναφέρεται στις τοποθετήσεις της Κοινής Συνέλευσης της ΕΚΑΧ απέναντι στις διαπραγματεύσεις που κατέληξαν στην υπογραφή των Συνθηκών της Ρώμης (Συνθήκες ΕΟΚ και Ευρατόμ). Στο παράρτημα παρατίθενται πολλά ανέκδοτα έγγραφα.

 
 
 
 
Tools
 
 
Σημεία επαφής
 
 • Ιστορικά αρχεία
 • Κτήριο Robert Schuman
  Place de l'Europe
  L-2929 Luxembourg

 • 00352 4300 27561
  00352 4300 24639
  00352 4300 23036


 • Δευτέρα έως Πέμπτη: 9.30 - 17.30
 • Παρασκευή: 9.30-12.30