Στο παρελθόν

 

Ιδρύθηκε το 1952 ως ‘Κοινή Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα’ (ΕΚΑΧ), μετονομάστηκε το 1958 σε ‘Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Συνέλευση’ και έγινε το 1962 ‘Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο’. Οι πρώτες άμεσες εκλογές πραγματοποιήθηκαν το 1979. Τα σημερινά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξελέγησαν κατά τις εκλογές του 2009 και θα υπηρετήσουν τη θητεία τους μέχρι το 2014.

Γραφικά: 40 χρόνια διεύρυνσης της ΕΕ  

Η εξέλιξη του Κοινοβουλίου συνδέεται στενά με την αλληλουχία των συνθηκών με αποκορύφωμα τη σημερινή Συνθήκη της Λισαβόνας. Οι συνθήκες αυτές καθορίζουν τους κανόνες και το πεδίο παρεμβάσεων της Ένωσης και μεταμόρφωσαν την παλαιά ΕΚΑΧ στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με το πέρασμα των χρόνων, ορόσημα όπως η εισαγωγή του ευρώ και η Ευρωπαϊκή διεύρυνση άφησαν το αποτύπωμά τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επηρεάζοντας τις αρμοδιότητες και τη σύνθεσή του.

Σημαντικός παράγοντας και μάρτυρας της ιστορίας της ΕΕ, το Κοινοβούλιο στεγάζει σήμερα τα κεντρικά ιστορικά αρχεία τα οποία παρέχουν μοναδικές προοπτικές στην κοινή μας ιστορία που περιλαμβάνουν και πρακτικά από τις πρώτες συζητήσεις στη Συνέλευση και αρχεία από προηγούμενους Προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.