Ο Γενικός Γραμματέας

 

O Γενικός Γραμματέας είναι ο πλέον υψηλόβαθμος υπάλληλος του Κοινοβουλίου και, υπό την ιδιότητα αυτή, διευθύνει τη Γενική Γραμματεία της οποίας η σύνθεση και η οργάνωση καθορίζονται από το Προεδρείο. Ο Γενικός Γραμματέας είναι ο διοικητικός υπεύθυνος του Κοινοβουλίου. Διορίζεται από το Προεδρείο σύμφωνα με το άρθρο 207 του Κανονισμού.

Τα κυριότερα καθήκοντά του
 • Επικουρεί τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, το Προεδρείο, τα πολιτικά όργανα και τους βουλευτές
 • Διασφαλίζει την ομαλή διεξαγωγή των κοινοβουλευτικών εργασιών υπό τη διεύθυνση του Προέδρου και του Προεδρείου
 • Ελέγχει και προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα κείμενα των πράξεων που εγκρίνονται από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο
 • Προετοιμάζει τη βάση μιας έκθεσης που επιτρέπει στο Προεδρείο να καταρτίσει το σχέδιο κατάστασης προβλέψεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 
 
Klaus WELLE
Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 
Επικοινωνία με το Γενικό Γραμματέα
 
 • Bruxelles - Brussels
 • Building: PHS 11B11
 • Phone: + 32 / (0) 2 28 4 62 42
 • Fax: + 32 / (0) 2 23 1 12 32
 
 • Luxembourg
 • Building: KAD 06G012
 • Phone: + 352 / 4300 22 441
 • Fax: + 352 / 43 40 72
 
 • Strasbourg
 • Building: LOW 14055
 • Phone: + 33 / (0) 3 88 17 48 31
 • Fax: + 33 / (0) 3 88 17 96 91
 
 
 
Tools
 
 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Διευθύνσεις και τηλέφωνα
 
 • Bruxelles - Brussels
 • rue Wiertz
  Wiertzstraat
  B-1047 Brussel
 • Τηλεφωνικό κέντρο
  Phone: + 32 / (0) 2 28 4 21 11
 
 • Luxembourg
 • Plateau du Kirchberg
  B.P. 1601
  L-2929 Luxembourg
 • Τηλεφωνικό κέντρο
  Phone: + 352 / 4300 1
 
 • Strasbourg
 • 1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg cedex
 • Τηλεφωνικό κέντρο
  Phone: + 33 / (0) 3 88 17 40 01