Άμεση πρόσβαση στην κύρια πλοήγηση (πιέσατε 'Enter')
Πρόσβαση στο περιεχόμενο της σελίδας (πατήστε "Enter")
Άμεση πρόσβαση στη λίστα άλλων ιστότοπων (πιέσατε 'Enter')


Γραμματεία

 
 

Το οργανόγραμμα της Γενικής Γραμματείας και οι εσωτερικοί κανονισμοί σχετικά με τη διοικητική κατάσταση των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού καθορίζονται από το Προεδρείο. Τα άτομα που εργάζονται στη Γενική Γραμματεία είναι κατά πλειοψηφία υπάλληλοι, που έχουν προσληφθεί κατόπιν διαγωνισμών, από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης. Τελούν στην υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η Γενική Γραμματεία έχει ως αποστολή να συντονίζει τις νομοθετικές εργασίες και να οργανώνει τις συνεδριάσεις της Ολομέλειας και τις λοιπές συνεδριάσεις. Παρέχει επίσης τεχνική υποστήριξη και εμπειρογνωμοσύνη στα κοινοβουλευτικά σώματα και τα μέλη του Κοινοβουλίου, προκειμένου να τα βοηθήσει να ασκήσουν τα καθήκοντά τους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλει, επίσης, να διασφαλίζει πλήρη πολυγλωσσία για το σύνολο των συνεδριάσεων της Ολομέλειας και των λοιπών συνεδριάσεων.

 
 
 
Βρυξέλλες
 
Rue Wiertz / Wiertzstraat
B-1047 Bruxelles / Brussel
Building: PHS 11B11
Τηλεφωνικό κέντρο
  • + 32 / (0) 2 28 4 21 11
 
 
Λουξεμβούργο
 
Plateau du Kirchberg
B.P. 1601
L-2929 Luxembourg
Building: KAD 07A008
Τηλεφωνικό κέντρο
  • + 352 / 4300 8
 
 
Στρασβούργο
 
1, Avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg cedex
Building: LOW 14062
Τηλεφωνικό κέντρο
  • + 33 / (0) 3 88 17 40 08